skip to Main Content

Tallet efter stikord angiver årstal, hvorunder emnet er omtalt.
Emnet kan være omtalt flere gange under samme årstal.

A B C D E F G H I J K L M N  O P Q R S T V X Y Z Æ Ø Å


A

AAB (Arbejdernes Andels Boligforening) – 1919
Absalon, biskop – 1186
Adventskirken – 1919, 1944
“Aftenhvile” – 1901
“After Eight” – 1924
Amtsråd – 1841
Andersen, H.C., restauratør – 1924
Andersen, Lars, smedemester – 1887, 1895
Andersen, Susanne W., lærerinde – 1891
Apollovej – 1936
Apotek – 1924
Artesiske boringer – 1851, 1866
Arvefæste – 1767

B
Baggesens Allé se Katholmvej
“Barakkerne” se Træhusene ved Lønstrupvej
Benzindepot – 1906
Bernsteen, bogtrykker – 1900
Bertelsen, Sigurd – 1985
Betlehem, menigheden – 1966
Betondrikkevandsledningen – 1890
Beyer, A.F., sogneforstander, Frederiksgård – 1841
Bibliotek – 1916, 1917, 1921, 1924, 1961
Biograf – 1923, 1962, 1966
Bogholder Allé – 1891, 1892, 1898, 1899, 1903, 1906, 1919, 1953
Bogholderbroen – 1898
Bogholdergården – 1887, 1895, 1921
Bomme – 1928, 1938
Bonderupgård, plejehjem – 1963
Bonnichsen, Elster, skoleinspektør – 1923
Borgerrepræsentant – 1900, 1902
Brandt, Vilhelm, læge – 1899
Branner, V.V., postmester – 1909, 1911
Bratskovvej – 1933
Brevsamlingssted – 1903
Brugsforeningen – 1898, 1908, 1919
Bruus, Mette Mats – 1582
Brønshøj Gamle Skole – 1899
Brønshøj Kirke – 1192
Brønshøj/Rødovre Kommune (sogneråd) – 1841, 1868, 1876, 1888
Brønshøjvej – 1899
Buslinier – 1934, 1936, 1938, 1946, 1947, 1964, 1967, 1985, 1994
Bygningskommission – 1876
Bygårdens Vejlaug – 1930
Byhorn – 1778
Børnegården – 1951
Børnehave – 1909, 1951
Børnehjem – 1914, 1917
Børnehjælpsdag – 1905

C
“Cafe Lindersvold” – 1924
Carlsbergfondet – 1894
Carlsen, Aldo, murer – 1899
Centrum Demokraterne – 1973
Cintius, pavelig delegat – 1192
Christensen, A., handelsgartner – 1900
Christensen, Morten – 1660

D
Damhusengen 2800 f.kr., 1966, 1968
Damhussøen – 1561, 1664, 1810, 1855, 1890, 1893, 1938, 1966, 1973, 1977
Damhussøen, grundejerforeningen – 1916
Damstien – 1924
Damstiens Vejforening – 1928
Damsø Fodboldklub – 1946, 1967
Damsøgård, plejehjem – 1974
Damsøpavillonen – 1922
“Damsø” telefoncentral – 1921
Dannebrogs Alle se Skjulhøj Allé
Den Danske Landmandsbank – 1935
“Den døde Bro” – 1922
Det Danske Spejderkorps, 1. absalon – 1920
Det Danske Spejderkorps, 4. Absalon – 1924
Det Danske Spejderkorps, 5. Absalon – 1935
De Unges Idræt (DUI Leg og Virke) – 1921
Dyhr, handelsgartner – 1897
Dyrlæge – 1892

E
Elektricitet – 1908, 1909
Engen se Damhusengen
Enhedslisten – 1990
“Eremia”, plejehjem – 1935
Erichsen, møller – 1892
Erichsen, Lars, bygmester – 1722

F
FDF K.19 – 1917, 1951
FDF K.31 – 1945
FDF K.35 – 1947
FPF – 1917, 1951
Finsensvej – 1765, 1903
Fjernvarme – 1994
Flakholmen – 1932
Floras Allé – 1921
Floris, Lene – 1985
Fodboldklubben Vanløse Kammeraterne – 1946, 1967, 1978
Folketallet – 1787, 1834, 1880, 1890, 1900, 1916, 1994
Folketinget – 1876
Fossgården – 1918
Frederiksberg Sporveje – 1914
Frederikssund – 1876
Frederikssundsbanen se Jernbanen
Fremskridtspartiet – 1973
Frem, grundejerforening – 1895, 1900
Frimærkeklubben af 1954 – 1954
Frimærkekelubben “Damsø” – 1941
“Fylla”, bokseklub – 1928

G
Gadelygter – 1898, 1909
Gammel Kongevej – 1765
Gasrør – 1900
Gnatt, R. blomsterhandler – 1920
Godsbaneringen – 1919
Godthåbsvej se Jyllingevej
“Griffen” – 1924
Grundejerforeningen – se under den anden del af navnet
Grundejerforeninger – 1895, 1898, 1900, 1901, 1907, 1912, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1928, 1930, 1932, 1941, 1943, 1944, 1963, 1967, 1978
Grundejerforeningen for Vanløse og Omegn – 1895
Grundejersammenslutningen i Vanløse – 1895, 1932, 1963
Grønbakken – 1921
Grøndalen – 1570
Grøndalsboringen – 1894
Grøndalsparken – 1924, 1932, 1953
Grøndals Parkvej – 1922, 1924, 1936
Grøndalsåen – 1886, 1890
Grønnevangen, grundejerforening – 1920
Guldagervej – 1945

H
Hanebred – 1922
Hansen, Niels, høker – 1863
Hansen, Petra Elisabeth, jordemoder – 1752
Harrestrup – 1664, 1851, 1855
Harrestrup A – 1275, 1851, 1855
Hasselvængets Ejerlaug – 1941
Hastrup, K.J., planteskoleejer – 1897, 1900, 1941
HB – 1961
Helliggeist Hospital – 1582, 1682
Herlufholmsvej – 1901, 1905, 1917
Hesteomnibus – 1903, 1911, 1914
Heyerdahl, Chr. Leschly, læge – 1899
Hovedstadens Pædagogseminarium – 1969
Holst, Chr. – 1928
Hundegravene (“Hundekirkegården”) – 1922
Hvalsøe, Jens Peder, politibetjent – 1901
Hvas, Valdemar, møbelarkitekt – 1919
Hver Sit, grundejerforening – 1918
Hyltebjerg Allé – 1855, 1922
Hyltebjerggård, omsorgshjem – 1968
Hyltebjerg Hallen – 1967, 1971
Hyltebjerg Kirke – 1945, 1960
Hyltebjerg Kirkes Børnehave – 1951
Høkerbevilling – 1863

I
Idrætsforeninger – 1921, 1928, 1946, 1948, 1967, 1970, 1978
Indlemmelsen – 1901
“Irma” – 1914
Isafold – 1905

J
Jensen, A., murer – 1908
Jensen, Anders, købmand, Bogholder Allé – 1898
Jensen, Hans – 1660
Jensen, Niels, gårdejer – 1907
Jensen, Ole, vognmand – 1901
Jernbane Allé – 1886, 1897, 1898, 1900, 1901, 1903, 1909, 1914, 1919, 1931, 1933, 1936, 1966
Jernbanecafeen – 1898, 1905, 1914, 1948
Jernbanen – 1876, 1879, 1895, 1897, 1898, 1900, 1911, 1919, 1922, 1927, 1928, 1934, 1939, 1941, 1949
Jernbanesagen – 1897, 1900
Jochumsen, Rasmus – 1778
Jordemoder – 1752
Jydeholmen – 1892, 1936
Jyllandshusene – 1939
Jyllingevej – 1780, 1897, 1898, 1901, 1902, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1922, 1924, 1928, 1947, 1958
Jyllingevej Station – 1949
Jødisk Børnehjem – 1917
Jørgensen, J.A., restauratør – 1922
Jørgensen, Rasmus, handelsgartner (Rosendal) – 1895
Jørgensen, Viggo, fabrikant – 1900

K
“Kana”, børnehjem – 1914
Karlsro se “Villa Karlsro”
Karrebebyggelse – 1899, 1901
Katholmvej – 1917, 1921
Katrinedal – 1901
Katrinedal, grundejerforeningen – 1916
Katrinedalsskolen – 1934
Katrinedalsvej – 1936
“Kelly” bokseklub – 1948
KFUK – 1909
KFUM – 1908
KFUM spejdere, Hyltebjerg gruppe – 1932
Kildeåen – 1855, 1890, 1938
Kildeåens Haveby, grundejerforeningen – 1917, 1924
Kirkebjerg Skole – 1942
Kirker – 1192, 1901, 1907, 1909, 1917, 1919, 1920, 1944, 1945, 1966, 1984
Kirkestien – 1946
Kirkestiens Villakvarter, grundejerforening – 1918
Klemmensen, Houmøller, arkitekt – 1961
Klingsey, Christian E.S. bygningsinspektør – 1888, 1899
Klingseyvej – 1780, 1886, 1898, 1899, 1921, 1953
Klitmøllervej – 1971
Kloaker – 1901, 1968
Knudsen, cand.pharm. – 1914
Knudsen, Gertrud Marie, lærerinde – 1902
Kofod, assistent i Finansministeriet – 1900
Kolling, fuldmægtig – 1901
Kommunens Gård se Vonsgård
Krogebjerg Park – 1917
“Kronen”, margarinefabrik – 1914
Krøigaard, Svend – 1985
K.U.C. – 1961
Kunstforeningen Grøndal-Vanløse – 1997
Københavns Hovedbanegård – 1911
Københavns Højskoleforening – 1924
Københavns Magistrat – 1900
Københavns Stadsret – 1275
Københavns Universitet – 1561

L
Ladegårdsåen – 1570, 1765
Lampevej se Finsensvej
Langkærvej-Ledagersti, grundejerforeningen ved 1944
Langvaddam – 1663
Langvaddamssø se Damhussøen
Larsen, Bertram, tårnurmager – 1920
Larsen, Lautitz, handelsgartner – 1895
Laybourn, Vilhelm, købmand – 1895
Ledagervej se Jyllingevej
Lions Club – 1973
Linde Allé – 1922, 1924, 1969
Lindehøjen – 1919, 1953
Lindekær, Axel, politiassistent – 1953
Lindersvold Allé se Jyllingevej
Lindersvold, medborgerhus – 1924, 1991
Linie 1-1937
Linie 13 – 1919, 1922
Linie 13 (bus) – 1964, 1967
Linie 14 – 1931, 1936, 1937
Linie 14 (bus) – 1965
Linie 17 – 1919, 1931
Linie 19 (bus) – 1936
Linie 21 (bus) – 1934, 1989
Linie 22 (bus) – 1938
Linie 23 (bus) – 1989
Linie 29 (bus) – 1946, 1994
Linie 137 (bus) – 1947
Læger – 1899
Lønstrupvej – 1918

M
Madsen, Jacob, skomager, Valby – 1874
Madsen, Poul – 1582
Madtsen, Lauritz – 1582
Marielyst, restauration – 1906
Matrikelnumre – 1886
Menighedsarbejdet – 1907, 1917, 1925, 1976
Menighedshjemmet – 1925
“Moulin Rouge” – 1924
Mølle – 1892
Møllekroen – 1892, 1903
Møllegården – 1892, 1903
Møller, Niels R., handelsgartner – 1897, 1900, 1902, 1907
Møller, Per Tingman – 1985

N
Nielsen, Axel, købmand, restauratør (Jernbanecafeen) – 1898, 1915
Nielsen, Fr, (Jernbanecafeen) – 1898
Nielsen, Johs. Magdahl, arkitekt – 1909, 1939
Nordisk Benzin – 1906

O
Ovre ved Dammen se Rødovre
Ovre A – 1275

P
Paladsbygningen – 1879
Pavebrev – 1186
Peblingesøen – 1570
Pedersdatter, Karen, jordemoder – 1752
Pedersen, Niels – 1582
Pedersen, Rasmus – 1582
Peitersen, Marie Juliane, jordemoder – 1752
Peter Bangs Vej – 1775
Petersen, Laurits – 1582
Petersen, Kirsten – 1985
Petersen, Niels – 1985
Plejehjem – 1935
Plessen, amtmand – 1752
Politi – 1901, 1953
Postvæsen – 1874, 1903, 1909, 1933, 1945, 1951, 1958
Preisler, gartner – 1922
Præstebolig – 1901, 1906

R
Restauration – 1906
Randbølvej – 1963
Rasmussen, Birkelund, handelsgartner – 1922
Rasmussen, H.C., portør – 1914
Ring, Johannes, biografdirektør – 1923
Roar Christensen, dyrlæge – 1892, 1895
Roskildevej – 1663
Rostrup, Oda, biografdirektør – 1923
Rotary Club – 1954
Rytterskole – 1722, 1899
Rødovre – 1275
Rødovre/Vanløse Rotary Club – 1954
Rødovregrøften – 1855
Rørdam, Skat, biskop – 1909
Rørmark Aage – 1985

S
Sct. John spejdertrop – 1937
Sammenslutningen af parcel- og grundejerforeninger – 1895, 1932
S-banen – 1934, 1939, 1941, 1949
Schandorff, Th., journalist – 1895
Sejlklubben – 1973
Selsøvej – 1778
Sikringsstyrken – 1915
Skalbakken – 1958
Skjulhøj Allé – 1899, 1907, 1916, 1917
Skoler – 1891, 1902, 1905, 1906, 1915, 1923, 1924, 1934, 1942, 1946, 1984
Slotherrensvej – 1928, 1951
Snydebro – 1928
Socialistisk Folkeparti i Vanløse – 1959
Socialdemokratiet – 1901
Socialdemokratisk Ungdomshjem – 1953
Socialfilantropisk Boligselskab – 1927
Sogneforstander – 1841, 1868
Sognerådsformand – 1868
Sparekassen for København og Omegn – 1911, 1914
Spejdere – 1920, 1924, 1932, 1937
Sporvogn – 1903, 1914, 1919, 1922, 1931, 1936, 1937, 1964
Sprechler, frk. – 1906
Stenalder – 2800 f.kr.
Støiholm, Caroline S, brevsamlerske – 1903
Svenskernes belejring – 1660
Søgården – 1938
Søgården, grundejerforening – 1978

T
Tankstelle Kopenhagen – 1906
Teatercafeen – 1906
Telefon – 1901, 1921
Thorupgårdens Haveby – 1914
Toftøjevej – 1780, 1951, 1994
Toftøjevejs vejlaug – 1978
Tryggevældevej Vejlaug – 1923
Træhusene ved Lønstrupvej – 1918, 1927
Tværvolden – 1855
Tyborøn Allé – 1951
Udskiftningen – 1780
Udstykning – 1886, 1895, 1898, 1901

U
Ungdommens Kirke se Adventskirken
Urban III – 1186

V-W
Valby Vandværk – 1900
Valgkreds, 16. kreds – 1948
Vandforsyningen – 1810, 1851, 1890, 1893, 1900
Vandledninger – 1900
Vandløsehus – 1901, 1906
Vanløse Allé – 1901, 1903, 1909
Vanløse Apotek – 1924
Vanløse Avis – 1915, 1917
Vanløse Badmintonklub, VBK – 1970
Vanløse Biografteater – 1906, 1923, 1962
Vanløse Boldklub – 1921
Vanløse Bryggeri – 1921
Vanløse Bydelshistoriske Arkiv – 1972
Vanløse Byvej – 1780, 1951
Vanløse Byvåben – 1974
Vanløse Dagcenter – 1971
Vanløse Folkedansere – 1941
Vanløse Frimærkeklub – 1939
Vanløse Grundejerforening – 1895, 1900, 1908
Vanløsegrøften – 1855
Vanløse Handelsforening – 1919
Vanløse Haveby, grundejerforeningen – 1916
Vanløse Husmoderforening – 1941
Vanløsehøj Byggeforening – 1912
Vanløsehøj, grundejerforeningen – 1921
Vanløse Håndboldklub – 1964
Vanløsehøj Vejlag – 1907
Vanløse Idræts Forening (VIF) – 1921, 1964, 1970
Vanløse Idrætspark – 1957, 1971
Vanløse Kirke – 1901, 1906, 1907, 1909, 1917, 1920, 1939, 1984
Vanløse Kulturcenter – 1953, 1961, 1962
Vanløse Kulturgård, foreningen – 1948, 1961
Vanløse Kulturgårds Ungdomsklub – 1953
Vanløse Kunstforening – 1982
Vanløse lokalhistoriske Forening – 1985
Vanløse Lokalråd – 1961, 1966, 1972, 1974
Vanløse Mejeri – 1921
Vanløse Nye Villakvarter, grundejerforeningen – 1919
Vanløse Privatskole – 1984
Vanløse Skakklub – 1931
Vanløse Skole – 1905, 1915, 1923, 1924, 1939, 1946
Vanløse Skytteforening – 1943
Vanløse Sluse – 1570, 1677, 1681, 1682
Vanløse Rødovre Bank – 1919, 1933, 1935
Vanløse Station – 1898, 1906, 1911, 1914, 1922, 1941
Vanløse Stationsby, grundejerforeningen – 1914
Vanløse Villaby – 1898, 1901, 1930
Ved 4c, grundejerforeningen – 1943
Venstre – 1948
Veras Allé – 1925, 1971
Viadukter – 1922
“Villa Esperanze” – 1909
“Villa Karlsro” – 1901, 1902, 1914
“Villa Mariero” – 1903
V.K. Damsø – 1946, 1967, 1978
von Hahn, overjagtmester – 1682
Vonsgård – 1907, 1915, 1939
Wamberg, N.J., pastor – 1906
Winther, proprietær, Bogholdergården – 1895
Wulff, Aage, våbenmaler – 1974
Würtzen, J.C.A., apoteker – 192

X-Y-Z
Zartmannsvejs grundejerforening – 1923
Zwicky, J.W., postmester – 1909

 

Æ-Ø-Å

Åbjergvej – 1938
Åbjergvejs Rækkehuse, grundejerforening – 1967
Ålekisten – 1570
Ålekistehuset – 1682, 1961
Ålekistevej – 1780, 1886, 1887, 1892, 1897, 1898, 1900, 1901, 1903, 1907, 1911, 1922, 1922, 1924, 1928, 1936, 1938, 1945, 1947, 1962

Back To Top