skip to Main Content
Forsidebillede til "Vanløse ture 96"

Om Vanløse ture

“Vanløse Ture” udkom i 1996 som et hæfte i forbindelse med “Kulturby 96” og er nu her i webudgaven “Vanløse Ture 2002”.

De 6 ture fører igennem de mange kvarterer i Vanløse og undervejs beskrives den gamle Vanløse landsby, Damhussøen og dens tilløb, Vanløses skoler, kirker, handelsstrøg og lokalhistorisk interessante steder.

Vi håber, at “Vanløse Ture” kan øge interessen for bydelens særpræg og medvirke til, at flere gamle Vanløseborgere henter interessante billeder og ting frem fra gemmerne til glæde for Vanløse bydelshistoriske Arkiv og bydelens borgere.

Formålet med “Vanløse Ture” er at fremme bydelens lokale identitet ved at styrke interessen for dens historie og bydelens grønne præg.

For nye Vanløseborgere kan “Vanløse Ture” anvendes som en “Kend din by” information.

Skoler og institutioner kan anvende materialet, når den lokale historie tages med i undervisningen i forskellige sammenhæng, så børnene også lærer at sætte pris på – og værne om – deres bydel.

“Vanløse Ture” er blevet til ved et holdarbejde. Hensigten har været at give et overblik, der kan inspirere til at søge yderligere oplysning i de skriftlige kilder. Forfatterne har påtaget sig det svære job at vælge i det store materiale og kun det allervæsentligste har fundet plads. Mere detaljeret viden kan hentes i de skriftlige kilder, i “Vanløse bydelshistoriske Arkiv” og ved at deltage i “Vanløse Lokalhistoriske Forening”.
Om “Vanløse Ture 2002”

Teksten er den samme som i hæftet med ganske få tilpasninger, som de 5 års forløb har givet anledning til.

Billedmaterialet er udbygget med en stor mængde fotos af både ældre og nyere dato. Det har gjort det muligt at vise billeder af de fleste steder og bygninger, der er omtalt i teksten – også billeder af steder som ikke længere eksisterer.

Vi ønsker alle god tur i Vanløse.


Hvem står bag “Vanløse Ture”

Hæftet “Vanløse Ture”
© 1996 Vanløse Kulturforening, København
Udgivet i 1996 på foranledning af:
Vanløse Kulturforening
Vanløse Kulturforenings Venner
Vanløse Lokalhistoriske Forening
Grundejersammenslutning i Vanløse
Vanløse Lokalråds Kulturfond
Sponsoreret af:
Ferring A/S

Tekst:
Elisabeth Jønch-Sørensen og Jytte Kowalczyk: Research og turbeskrivelser
Svend Krøigaard: Vanløses historie

Tegninger: Bente Vældskær

Korttegning:
Maria Jensen

Fotos:
Vanløse bydelshistoriske Arkiv
og i “Vanløse Ture 2002”: Bente Vældskær, Jan Mørck, Gerda Andersen

Layout: Gerda Andersen

Medvirkende i øvrigt: Bent Andersen Mogens Jensen


 

Brugervejledning til “Vanløse Ture 2002”

Turkort:
Til hver af de 6 ture findes et rutekort. Det vises ved et klik i turoverskriften.
Turkortene indeholder markeringer for de steder, der er omtalt i teksten.
Stedbetegnelsen vises ved at pege med musemarkøren på hver markering og slettes igen ved at trække musemarkøren bort.
Kortet kan lukkes ved at dobbeltklikke på det.

Udflytningskortet:
Kortet viser de gamle gårdes beliggenhed.
Der findes fotos af de fleste af de gamle gårde. Disse fotos vises i miniformat ved at klikke på det enkelte gårdnavn og skjules igen ved at klikke på fotoet.
Kortet kan lukkes ved at dobbeltklikke på det.

Back To Top