skip to Main Content

Vanløse Lokalhistorisk Forening har ved udarbejdelsen
af hæftet benyttet følgende kilder:

Gadefortegnelse på microfilm (Kbhvns. Stadsarkiv)

Borgerrepræsentationsforhandlinger (Kbhvns. Stadsarkiv)

Sognearkiv for Brønshøj-Rødovre Kommune (1841-1901).
Forhandlingsprotokoller og journalsager (Kbhvns. Stadsarkiv)

Markbog nr. 5 for Brønshøj Sogn fra 1682 (Rigsarkivet)

Ib Lomholt: Ordforrådet i Sokkelund Herreds marknavne

Bent Jørgensen: Dansk stednavneleksikon (Øst for Storebælt), Gyldendal 1980

Eiler Nystrøm: Vanløse, et historisk rids. 1920 (genoptrykt 1986, Vanløse Lokalhistoriske Forening)

Vanløse gennem tiderne: Ældste original kort over Vanløse fra 1799. Udgivet 1990 af Vanløse Lokalhistoriske Forening

Udskiftningskort fra 1779. Optrykt af Vanløse Lokalhistoriske Forening 1990 (Kort- og Matrikelstyrelsen)

Foredrag om gadenavnenes systematisering, holdt af cand.jur. O Mackeprang, fuldmægtig i Kbhvns. Kommunes 4. afd. i 1936

Kartotek over københavnske gadenavne i Mag. 4. afd. Kbhvns. Rådhus af ovenstående O. Mackeprang

KRAK’s vejvisere

Tinglysningsprotokoller (Landarkivet for Sjælland)

Folketællinger for Brønshøj Sogn (Landsarkivet for Sjælland)

Kirkebøger (Landsarkivet for Sjælland)

Vanløse før og nu. Hæfte udgivet af Vanløse Handelsforening 1976

Diverse kort over Vanløse, leksika m.m.

Back To Top