skip to Main Content

Skal opdateres/omstruktureres

 

 

Færdselstællinger i Vanløse og omegn
Kilde: Vej & Parks publikation
“Færdselstællinger 1997-2001, 1998-2002
1999-2003 og 2001-2005”
  

Klik til kort over
tællestationer
Tabellerne indeholder antal talte biler, cykler og knallerter,
samt andelen af tung trafik i % (over 3,5 t),
talt i tidsrummet kl. 6-18.
Tallene viser summen af trafikken i begge retninger.Tabellerne er mærket med hver sin farve,
svarende til tællested-markeringerne på kortet.
Back To Top