Skip to content

  Perioden 1931 – 1997

1931
24. juni. Sporvognen linie 14 afløste linie 17.
  
Sporvogn linie 17 i sløjfen i
Jernbane Allé 24. juni 1931,
sidste dag linie 17
kørte til Vanløse.
7. oktober. Vanløse Skakklub blev stiftet.
1932
Den første del af Grøndalsparken blev færdig.
Parken blev udvidet i årene 1939 til 1942.26. februar. KFUM spejderne, Hyltebjerg gruppe blev stiftet.
Spejdernes første lokaler var i kælderen Flakholmen 25.

10. april. Sammenslutningen af grundejerforeninger, parcelforeninger og vejlaug i Vanløse og Omegn blev stiftet.
Navnet ændredes 16. april 1970 til Grundejersammenslutningen i Vanløse.

1933
Postkontoret flyttede til nybyggede lokaler i Vanløse Rødovre Banks bygning på adressen Bratskovvej 36.

Vanløse Rødovre Bank flyttede til sit nye “hovedsæde”, Jernbane Allé 99.

  
Vanløse Rødovre Banks nye
hovedsæde Jernbane Allé 99.
I bygningens anden ende
flyttede postkontoret og
rodekontoret ind.
1934
4. april. S-banen fra Frederiksberg over Vanløse og Nørrebro til Hellerup blev indviet.

Emblem for Katrinedals Skolen
Emblem for Katrinedals Skolen

13. august. Katrinedalsskolen blev taget i brug.

29. august. Buslinie 21 fra Toftegårds Plads til Hellerup over Vanløse blev indviet.

1935
Den Danske Landmandsbank overtog Vanløse Rødovre bank.

Det Danske Spejderkorps, 5. Absalon Trop blev oprettet.

1. december. Plejehjemmet Eremia, Hyltebjerg Allé, blev grundlagt.

1936
1. maj. Buslinie 19 blev forlænget fra Grøndals Parkvej ad Apollovej og Vanløse Allé til Katrinedalsvej. Busserne kørte til 1940, da linien blev nedlagt på grund af brændstofmangel.

1. maj. Sporvogn linie 14 blev forlænget fra Jernbane Allé ad Jydeholmen til Ålekistevej.

1937
Sct. John spejdertroppen blev oprettet.

24. januar. Linie 14 blev afløst af linie 1 til Jydeholmen.
Sporvogn linie 1 kørte på strækningen til 17. oktober 1965.

1938
Uddybningen af Kildeåløbet påbegyndtes, og der blev bygget en ny pumpestation ved Damhussøen, da åens vandstand blev lavere end søens.
Siderne i åløbet blev beklædt med fliser.
Arbejdet blev færdigt i 1941.Søgården på Åbjergvej blev nedrevet.

20. juli. Buslinie 22 fra Frederiksholm til Husum ad Ålekistevej blev indviet.

1939
Jernbanebommene forsvandt i Vanløse.
På grund af den stigende trafik og indførslen af S-tog, valgte man at lade sporene krydse vejbanerne via broer.
Trafikken foregik stadig på enkeltspor fra Vanløse mod Ballerup til 1949.Kommunens Gård (tidligere Vonsgård) ved Vanløse Skole blev nedrevet for at give plads til Jyllandshusene.
  

Kommunens gård 1922

10. marts. Vanløse Frimærkeklub blev stiftet.
I oktober 1978 flyttede klubben til Rødovre.
1940
24. april. En tilbygning til Vanløse Kirke blev indviet. Kirkens oprindelige arkitekt Magdahl Nielsen var arkitekt på tilbygningen.
1941
Foreningen Vanløse Folkedansere blev stiftet.

5. februar. Frimærkeklubben Damsø blev stiftet.

23. september. Der blev etableret S-togsdrift til Vanløse fra Københavns Hovedbanegård.
S-toget fra Hovedbanegården havde tidligere kun kørt til Valby.
Vanløse station var blevet ombygget i årene 1938 og 1939.

4. november. Vanløse Husmoderforening blev stiftet.

17. december. Hasselvængets ejerlaug afholdt stiftende generalforsamling i Jernbanecafeen.
Ved den ordinære generalforsamling den 27. februar 1942 blev tidligere planteskoleejer K. Hastrup formand.

1942
1. april. Kirkebjerg Skole blev indviet som selvstændig skole.
1943
7. januar. Vanløse Skytteforening blev stiftet.

6. marts. “Grundejerforeningen ved 4c” fik skøde på matriklen.

1944
24. februar. Rækkehusene i grundejerforeningen Langkærvej-Ledagersti fik bygningsattest.
Grundejerforeningen Langkærvej-Ledagersti blev stiftet dette år.3. september. Adventskirken blev indviet.
Kirken blev i begyndelsen kaldt Ungdommens Kirke, fordi pengene til kirkens opførelse for en stor dels vedkommende stammede fra indsamlinger i kristelige ungdomsorganisationer.
  
Adventskirken.
Den midlertidige barak, der
blev brugt som kirkerum,
mens den egentlige kirke blev
opført.
1945
22. februar. FDF K 31 i Advents sogn blev stiftet.

24. juni. 1. del af Hyltebjerg Kirke, den 1. polygon (den nuværende sidesal) mod Guldagervej, blev indviet.

  
Hyltebjerg Kirke. (Den første polygon).
28. juli. Postkontoret på Ålekistevej 87, et indleveringspostkontor, blev åbnet.
1946
Skolebarakkerne ved Vanløse Skole blev fjernet, og der blev etableret et anlæg med blomster og græs foran skolen.

4. april. Buslinie 29 begyndte sin kørsel efter krigen.

Fodboldklubben Vanløse Kammeraterne blev stiftet.
I 1978 blev klubben sammensluttet med Damsø Boldklub.
Den nye klub fik navnet Boldklubben V. K. Damsø.

21. august. Borgerrepræsentationen vedtog at nedlægge resterne af Kirkestien, som siden middelalderen havde været Vanløseborgernes vej til Brønshøj Kirke.
De sidste rester af stien blev solgt til de tilstødende ejendomme.

1947
De Blå Busser fik endestation ved sporvognssløjfen i krydset Jyllingevej/Ålekistevej.
Bl.a. linie 137 fik endestation her.
Busserne kørte til 1967.15. september. FDF K.35 i Hyltebjerg sogn blev stiftet. Kredsen ophørte 1. august 1986.
1948
9. juni. Ifølge valgloven var 12. kreds blevet delt, og der var udskilt en ny kreds, 16. kreds Brønshøj, som også omfattede Vanløse.

23. juni. Bokseklubben Kelly blev stiftet i Jernbanecafeen.
Der havde tidligere været en bokseklub i årene 1922 til 1924.

1. september. Venstre, Danmarks liberale parti, oprettede vælgerforening i Vanløse/Brønshøj distriktet.

26. september. Foreningen Vanløse Kulturgård blev stiftet.
Foreningen ophørte 25. april 1968.

1949
14. maj. Jyllingevej Station blev taget i brug i forbindelse med overgang til S-togsdrift på strækningen til Ballerup.
  
Et stykke Vanløse, der aldrig blev til noget.
Skitse til Vanløse Kulturgård.
Kommunen havde stillet en grund til rådighed, men da foreningen ikke kunne skaffe midler til opførelse af bygningen, tog kommunen grunden tilbage.
På grunden opførtes senere Hyltebjerg Skole og Hyltebjerghallen.
1951
12. januar. Det første mmøde for piger i Frivilligt Pigeforbund (FPF) blev afholdt i Vanløse. Det var landets første FPF kreds.
1. januar 1986 blev FPF sammenlagt med FDF.
Kredsen ved Vanløse Kirke fik navnet FDF/FPF K 19-Vanløse.
Fra 1994 har kredsen heddet FDF K 19-Vanløse.
 
26. juni. Der blev oprettet et indleveringspostkontor på Slotherrensvej 146.

25. oktober. Børnegården på arealet mellem Tyborøn Alle, Toftøjevej og Vanløse Byvej blev taget i brug.
Allerede i 1947 havde Københavns Alm. Boligselskab haft planer om byggeriet, men materialemangel havde udskudt projektet.

14. november. Hyltebjerg Kirkes Menighedsbørnehave blev indviet i kirkens 2. polygon.

1953
Den åbne rende i Grøndalsparken blev overdækket.
  
Politivagtens bygning i
Bogholder Allé, hvor der nu
er indrettet vuggestue.
30. april. Politivagten i Bogholder Allé 59 åbnede.Lederen af politivagten var politiassistent Axel Lindekær, som havde sit arbejde i Vanløse fra 1920 til han blev pensioneret i 1965.

August. Vanløse Kulturgårds Ungdomsklub åbnede.
Klubben havde til huse i Socialdemokratisk Ungdomshjem, Klingseyvej 9.
Ungdomsklubben flyttede i februar 1962 til lokalerne i underetagen i Vanløse Kulturcenter på Lindehøjen.

1954
Frimærkeklubben af 1954 blev stiftet på Nørrebro.
Klubben flyttede til Vanløse ca. 1980.24.november. Rødovre/Vanløse Rotary Club stiftes.
1957
Tribunen i Vanløse Idrætspark brændte.
Tribunen var den gamle trætribune fra Københavns Idrætspark på Fælleden (mod hockeybanen).
1958
17. marts. Posthuset på hjørnet af Jyllingevej og Skalbakken blev indviet.
1959
26. februar. Socialistisk Folkeparti i Vanløse holdt sit stiftende møde.
1960
13. maj. Hyltebjerg Kirke var fuldt udbygget og blev indviet.
1961
Vanløse Kulturcenter, der blev opført på grunden i Jernbane Allé, hvor der tidligere havde været sporvognssløjfe, nærmede sig sin fuldendelse.
Bygherren var et håndværkerkonsortium og arkitekten var Houmøller Klemmensen.23. januar. Kommunebiblioteket flyttede ind i Vanløse Kulturcenter på Jernbane Allé.
  
Vanløse Kulturcenter,
som ved åbningen indeholdt:
bibliotek, biograf, mødelokaler (administreret af foreningen
Vanløse Kulturgård),
ungdomsklub og
et par forretninger.
6. oktober. Det første møde blev holdt i de nye foreningslokaler, som foreningen Vanløse Kulturgård havde åbnet i Vanløse Kulturcenter.
Mødet var det ordinære årsmøde i den lokale HB-kreds.
I 1967, da foreningen Vanløse Kulturgård opløstes, overgik administrationen af lokalerne til Vanløse Lokalråd.
Lokalerne er herefter blevet kaldt Vanløse Forsamlingshus, og administreres nu af KUC.
1962
Ålekistehuset blev revet ned for at skabe plads til udvidelse af Ålekistevej.

Februar. Vanløse Bio i Vanløse Kulturcenter blev indviet sidst på måneden.

1963
2. december. Plejecentret Bonderupgård ved Randbølvej blev indviet.

16. december. Grundejersammenslutningen i Vanløse stiftedes.
Sammenslutningen bestod af grundejerforeninger, parcelforeningern og vejlaug.

1964
2. januar. VIF oprettede Vanløse håndboldklub.

1. november. Sporvognslinie 13 afløstes af busdrift som den første linie i København.

1965
17. oktober. Sporvognslinie 14 overgik til busdrift.
1966
Damhussøen og Damhusengen blev fredet.

27. februar. Menigheden Betlehem indviede den tidligere biografsal i Jernbane Allé 29 til kirkerum.

  
Frikirken Betlehems
kirkerum i Jernbane Allé 29.
27. oktober. Vanløse Lokalråd holdt sit første møde.
1967
Buslinie 13 blev forlænget vestpå til Rødovre.

8. maj. Grundejerforeningen Åbjergvejs rækkehuse blev stiftet.

December. Damsø Fodboldklub blev stiftet.
Klubben optog herre- og damehåndbold på programmet, da Hyltebjerghallen kunne tages i brug i 1971.
Klubben blev sammensluttet med Vanløse Kammeraterne 1. juli 1978 og den nye klubs navn blev Boldklubben V. K. Damsø.

1968
En ny kloakledning blev nedgravet i Damhusengens vestlige side. Kloakledningen skulle ende i Kalveboderne.

6. april. Omsorgshjemmet Hyltebjerggård blev indviet.

1969
1. august. Hovedstadens Pædagogseminarium i Linde Allé blev indviet.
1970
18. november. Der blev oprettet en badmintonklub med navnet Vanløse Idrætsforenings Badmintonafdeling.
Klubben udskiltes fra VIF den 7. maj 1973 og fik navnet Vanløse Badmintonklub VBK.
1971
1971 Hyltebjerghallen ved Hyltebjerg Skole blev taget i brug.

Vanløse Idrætsparks store tribune med møderum, omklædningsrum og cafeteria ved Klitmøllervej blev taget i brug.

17. september. Vanløse Dagcenter, Veras Allé 26 blev indviet.
Bygningen, som blev til dagcenter, var tidligere en bolsjefabrik.

  
Arkivets “butik”
fotograferet
Nytårsdag 1972 –
den første dag,
arkivet havde åbent.
1972
19. januar. Vanløse Bydelshistoriske Arkiv blev grundlagt af Vanløse Lokalråd.
1973
Fremskridtspartiet oprettede vælgerforening i Vanløse.

Centrum Demokraterne oprettede vælgerforening i Østre Storkreds, som bl.a. omfatter Vanløse.

Lions Club i Vanløse blev oprettet.

18. juli. Sejladsen på Damhussøen begyndte.

1974
Vanløse får sit eget “byvåben”.

Våbenet er indstiftet af Vanløse Lokalråd og tegnet af våbenmaler Aage Wulff.
Våbenet forestiller en stiliseret kvanblomst med Københavns middelaldervåben som baggrund.

Vanløse “byvåben”
1. november. Plejehjemmet Damsøgård blev indviet.
1976
Vanløse Sogns nye menighedslokaler blev taget i brug.
1977
Der blev anlagt en hjælpekloakledning i Damhussøen langs med Peter Bangs Vej.
1978
13. marts. Grundejerforeningen Søgården holdt stiftende generalforsamling.

1. juli. Boldklubben V.K. Damsø blev dannet ved sammenslutning af Vanløse Kammeraterne og Fodboldklubben Damsø.

25. november. Toftøjevejs vejlaug blev stiftet.

1982
27. januar. Vanløse Kunstforening afholdt sit første møde.
Foreningen opløste sig på en generalforsamling 30. september 1992.
1984
1. april. Vanløse Kirkes ombygning og indretning med nyt in?ventar og udsmykning var afsluttet.

1. august. Vanløse Privatskole blev indviet.

1985
11. september. Vanløse lokalhistoriske Forening holdt stiftende generalforsamling.
  
Vanløse lokalhistoriske
Forenings første bestyrelse.
Fra venstre: Lene Floris,
Niels Petersen,
Per Tingman Møller,
Aage Rørmark, Svend Krøigaard,
Sigurd Bertelsen og
Kirsten Petersen.
1989
22. oktober. Buslinierne 21 og 23 føres ad Apollovej og Jernbane Allé.
1990
8. januar. Enhedslisten koldt sit første møde i Vanløse Bogcafe.
1991
25. oktober. Medborgerhuset Lindersvold blev indviet.
Kommunen havde købt huset i december 1987.
1994
1. april. Folketallet i Vanløse blev opgjort til 22.105 personer.

25. september. Buslinie 29 blev forlænget ad Jernbane Allé og Jyllingevej til Ålekistevej.

November. I forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør blev der foretaget arkæologiske udgravninger ved Toftøjevej.
Der blev fundet rester af gårde fra 1700-tallet.

1997
19. februar. Kunstforeningen Grøndal-Vanløse (ny forening) holdt stiftende generalforsamling.
Back To Top