skip to Main Content

Kommunalplan 2015    –    PDF virker, plansystem Ikke

Kommunalplan 2015 er opbygget som en hjemmeside.
Du kan også se selve kommunalplanen som pdf.  Bemærk at dokumentet er på 784 sider!

Kommunalplaner helt tilbage fra 2005 kan ses på plansystem.dk.     VIRKER IKKE

Forslag til Københavns Kommune Kommuneplan 2015

Vanløsebasens oversigt over: Lokalplaner og byplanvedtægter i Vanløse

Andre kommunale planer og politikker – en oversigt

Downloades direkte som pdf-filer

Kbh har en publikationsdatabase

På cykel i byen: http://www.kk.dk/cyklernesby

Back To Top