skip to Main Content

Hensigten med denne side er at præsentere offentligt tilgængelige kunstværker i Vanløse, statuer, relieffer, malerier, glasmosaik mm.

Nedenfor præsenteres bl.a. 10 kunstværker, ejet af Københavns Kommune. Informationen er hentet fra kommunens side “Monumenter og kunst i byen”.  På samme side linkes også til et kort over Kommunens 300 monumenter.

På siden er også disse kunstværker i Vanløse:
Altervægsudsmykningen i Adventskirken
Gavlmaleri i Hebsgaard Have af Malene Heerup
Gavlmaleri i Jydeholmen af Tonning Rasmussen
Glasmalerier i Vanløse Kirke
Glassøjlen på Vanløse Torv
Heerup-billeder i Vanløse Kulturhus
Hyltebjerg Skoles elevers mosaikker
Klatrestenen i Rødkilde Parken
Malerier i Vanløse Bibliotek
Reliefferne på Frode Jakobsens plads
Skulptur på Rundholmen
Træskulptur ved Vanløse Kirke  NYHED

Mindetavler i Vanløse

Listen er opstillet i adresseorden.

Kvanmotiv
Kvanmotiv

Relieffer
Keramiker Gitte Hadrup, 2006

Frode Jakobsens Plads

5 keramiske relieffer, opsat på muren mod Vanløse Station

Mål: Kvanmotivet ca. 150 x 150 cm,
de øvrige 4 ca. 100 x 100 cm

Ejer: Holberg Fenger Invest
Giver: Holberg Fenger Invest

Beskrivelse: Kvanmotivet symboliserer Vanløses kulturelle aktiviteter og de fire mindre relieffer symboliserer aktiviteter i Kulturhuset, børnekultur, teater og optræden, musik i alle former og mennesker i bevægelse = kulturelle aktiviteter af alle slags.

Heerup malerier


Heerup-malerier
Henry Heerup, 1982

Vanløse Kulturhus
Frode Jakobsens Plads 4. 1. i Biblioteket.

2 malerier på masonitplader

Mål: Ca. 120 x 120 cm.

Ejer:
Giver: Statens Kunstfond og Københavns Kommunes Kulturfond

Heerup maleri


Beskrivelse:
Malerierne bestod oprindeligt af 3 malerier – i en frise.

heerup3

I 1982 blev de hængt op i det daværende Vanløse Forsamlingshus på Lindehøjen. Nogle år senere blev malerierne stjålet. De 2 malerier kom siden til veje, men det midterste er gået tabt.

gandhi


Mohandas Karamchand (Mahatma) Gandhi (1869-1948)
Sankho Chaudhuri, 1984

Gandhis Plæne
trekanten mellem Borups Allé, Mågevej og Hvidkildevej

Portrætstatue af bronze, granit

Mål: 196 x 143,5 x 120 cm. Højde uden sokkel 142 cm

Påskrift: På messingskilt indfældet på granitsoklens forside med indgraveret skrift: “M.K. GANDHI – THE MAHATMA – 1869-1948/GAVE FRA DEN INDISKE REGERING/UDFØRT AF SANKHO CHAUDURI/ OPSTILLET AF KØBENHAVNS KOMMUNE 1985”

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Den indiske Regering

Forarbejder: Original (2 feet lavere)

Beskrivelse:
Monumentet blev afsløret i maj 1985 og samtidig fik plænen navn efter den indiske statsmand. Indvielsen var oprindelig tænkt afholdt i forbindelse med premierminister Indira Gandhis officielle besøg i juni 1983, og munumentet var egentlig tænkt som en buste. Men den blev ikke færdig, og først året efter var statuen klar.

Johannes C. Berg: Danmark under besættelsen


Danmark under besættelsen
Johannes C. Bjerg, 1943-44

Genforeningspladsen
i anlægget ved Hulgårdsvej

Statue af bronze, blå rønnegranit

Mål: Ca. 310 x 82 x 82 cm. Figurens højde 200 cm

Påskrift: På granitsoklens forside med bronzeskrift: “DANMARK/UNDER/ BESÆTTELSEN” og på bronzesoklens overside bagtil: “Bjerg/43-44/Eksempl. No 2”

Bronzestøber:

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Fonden til kunstneriske Formaals Fremme

Forarbejder: Statuette. Den Frie Udstilling. 1943 Nyborgs Gymnastik- og Idrætsforening. Bronze. Gave fra Ny Carlsbergfondet

Beskrivelse: Statuen blev udført ”under Indtryk af Tiden”. Den symboliserer Danmark, der under 2. Verdenskrig i begyndelsen affandt sig og siden rejste sig i protest, ligesom man i figuren ser den bundne styrke, der tøver og som ikke tør eller kan bruge sine kræfter. Kunstneren udtalte selv, at der var noget Hamlet og Uffe hin Spage i figuren.

Povl Søndergaard: Mand og pige


Mand og pige
Povl Søndergaard, 1934

Genforeningspladsen
ved hovedindgangen på Mågevej

Figurgruppe af bronze, granit

Mål: Ca. 247 x 91 x 96 cm. Gruppens højde 180 cm

Påskrift: På bronzesoklens overside bagtil: “Povl Sg. 1934.”

Bronzestøber:
Ejer: Københavns Kommune
Giver: Fonden til kunstneriske Formaals Fremme

Forarbejde: Tegning, blyant på papir. 345 x 238 mm. Bet. f.n.t.h.: ”Povl Søndergaard”. V&P’s arkiv.

Beskrivelse: Skulpturen viser to unge mennesker i tidstypisk hverdagspåklædning fra 1930erne. Hun vender ansigtet tillidsfuldt mod ham under en rask spadseretur. Parret kaldes i folkemunde for Mads og Mette.

Aage Nielsen-Edwin: Dreng med fugleunger


Dreng med fugleunger
Aage Nielsen-Edwin, 1926 opstillet 1932

Godthåbsvej
Lille anlæg på hjørnet af Godthåbsvej og Æblevej

Statue af bronze, cement

Mål: Ca. 220 x 67 x 42,5 cm

Påskrift: På granitsoklens forside f.o. med bronzebogstaver: “AAGE NIELSEN-EDWIN:/DRENG MED FUGLEUNGER”

Bronzestøber:

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Victor Freunds Legat

Beskrivelse: Drengen holder en fugleunge i hver hånd, mens han vender sig om for at se, om nogen har opdaget hans fuglerov.

Nielsen-Edwin f. 1898, der var islænding, kom i modellørlære på Den Kongelige Porcelænsfabrik og gik på Kunstakademiet under bl.a. Carl Aarsleff og Utzon-Frank.

lillepige


Lille pige med krukke
Anders J. Bundgaard, 1935

Grøndal Torv
på hjørnet af Godthåbsvej og Rønnebærvej

Springvand af granit

Mål: Ca. 60 x 196 x 196 cm,
kummen 140 x 140 cm

Påskrift: På bassinets h. kant f.o. med indhugget skrift: “A J Bundgaard/1935”

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Fonden til kunstneriske Formaals Fremme

Forarbejder: Kunststen, Anna Elisabeth Winge, Virum (1996)

Beskrivelse: En lille, nøgen pige knæler halvt på bassinets kant og hælder vand fra en krukke ned i et lille trekantet bassin.

Heerup: Gavlmaleri med inspiration fra "Nattergalen"


Gavlmaleri med inspiration fra “Nattergalen”
Malene Heerup, 2009

Hebsgaards Have
Innertoften

Mål:

Ejer:


Giver: Holberg Fenger Invest

Beskrivelse: Gavlen er malet af Hanne Nielsson med firmaet Nikander decor efter motiv, malt af Malene Heerup, der er barnebarn af Henry Heerup.

Henry Luckow-Nielsen: Børnenes undervisning i naturen

Børnenes undervisning i naturen
Henry Luckow-Nielsen, 1962

Hyltebjerg Skole
Hanstholmvej 10
på facade over dør t.h. for indgangen

Figurrelief, Chamottestentøj med polykrom glasur

Mål: Ca. 208 x 252 cm

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Fonden til kunstneriske formåls fremme og Statens Kunstfond

Forarbejder: Skitser, hovedkarton og lermodel

Beskrivelse: En kvindelig lærer sidder med en bog i skødet med en lille dreng ved sin side. En siddende pige fodrer et rådyr af sin hånd. Under en bjørneklo sidder en anden pige og plukker blomster. En læsende dreng sidder på hug i græsset. I et træ sidder en læsende pige, et kragepar og en flagspætte, et egern, et duepar og en ugle.

Hyltebjerg Skole: Børnenes egne kunstværker


Børnenes egne kunstværker
Hyltebjerg skoles elever, 2009

Hyltebjerg Skole
Hanstholmvej 10
på facade ved dør t.h. for indgangen

6 Mosaikker

Mål: Hver ca. 70 x 105 cm

Ejer: Københavns Kommune
Giver:

Forarbejder:

Beskrivelse: “Velkommen til tosprogede elever” – sammen med billedkunstner Anne Maria Udsen fejrede Hyltebjerg Skole sin nyvundne mangfoldighed.
Se udklip fra Københavns Lærerforenings blad “Københavns Kommuneskole, nr. 1 14.jan.2009” om formål med og tilblivelse af mosaikkerne.

Thomas Kluge: Mens vi venter


Mens vi venter III
Thomas Kluge(f. 1969), 1993

Vanløse Bibliotek
Jernbane Allé 38 i opgangen

Maleri, akryl på lærred,
nr. 3 i en serie på 5

Mål: Ca. 146 x 114 cm

Ejer: København Kommunes Kulturfond

Beskrivelse:
“Mens vi venter III” fra 1993 blev Thomas Kluges gennembrudsbillede. Det var udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1994 og opnåede en betydelig opmærksomhed. I 1996 var billedet et blandt flere emner for skriftlig eksamen i dansk ved afslutningen i 9. klasse – og af et udvalg af besvarelser fremgik det, at der var enighed om, at der er foregået en forbrydelse forud for situationen, billedet har fastfrosset.
(Citat fra Torben Weirups bog “Under Baretten” – en fortælling om Thomas Kluges maleri, Aschehoug, 2002.)

Al Masson: Plastic Interieur


Plastic Interieur
Al Masson, 2005

Vanløse Bibliotek
Jernbane Allé 38 i læsesalonen

Akrylmaleri

Mål: Ca. 200 x 130 cm

Ejer: København Kommunes Kulturfond

Beskrivelse:
Maleriet er 1 af 6 billeder, der indgik i en installation “Plastic Interieur” på udstillingen Den Gyldne, Charlottenborg, i 2005
se hele installationen her

Knud Nielsen: Blå komposition


Blå komposition
Knud Nielsen, 1973

Vanløse Bibliotek
Jernbane Allé 38

Oliemaleri

Mål: Ca. 88 x 80 cm

Ejer: København Kommunes Kulturfond

Tonning Rasmussen: Gavlmaleri Hilsen til Vanløse


Gavlmaleri
Hilsen til Vanløse
Tonning Rasmussen, 1996

Jydeholmen

Mål:

Ejer:

Beskrivelse:
Tonning Rasmussen, f. 1936, dansk maler og grafiker; uddannet malersvend 1956. Fra 1960 har han udført abstrakte malerier, fra 1970’erne med skarpt afgrænsede organiske farveflader og figurer. En af hans betydeligste udsmykningsopgaver er farvesætningen af Panum Instituttet i København 1982.

Henrik Starcke: Latent energi


Latent energi
Henrik Starcke, 1966

Primulavej 2
i anlægget foran lærlingehjemmet Frederikshøj t.v. for indgangen

Statue af bronze, kalksten

Mål: Ca. 315 x 83 x 83 cm

Påskrift: Bronzeskilt på kalkstenssoklens overside foran t.v. med indgraveret skrift: “HENRIK STARCKE f. 1899/ERHVERVET MED STØTTE FRA STATENS KUNSTFOND”

Bronzestøber:

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Københavns Kommunes Kulturfond med tilskud fra Statens Kunstfond

Beskrivelse: Den stående nøgne yngling med armene let bøjede og knyttede hænder er frontal og symmetrisk. Udformningen er stærkt påvirket af den græsk-arkaiske ynglingetype kaldet kouros.

Steffen Harder: Skulptur


Skulptur
Steffen Harder, 1993

Rundholmen

Skulptur

Mål: Ca. 68 x 200 x 56 cm

Ejer: SAB Samvirkende Boligselskaber “Jydeholmen”
Giver: KAB

Klatresten i Rødkilde Parken


Klatre-sten
1998

Rødkilde Parken

Stenen er ingen statue,
men et element i naturlegepladsen

Mål:

Ejer: Københavns Kommune

Beskrivelse: Stenen er en lavasten – en tufsten – formentlig fra Island eller Færøerne. Stenen blev sat op i forbindelse med renovering af legepladsen i 1998

Vilhelm Bissen: Yngling til hest


Yngling til hest
Vilhelm Bissen, 1885

Rødkilde Plads

Rytterstatue

Mål: Ca. 460 x 183 x 312 cm med sokkel

Påskrift: På granitsoklens v. side i medaljon med indhugget skrift: “Reist/af/Ny Carlsbergfondet/1903”; på granitsoklens h. side i medaljon med indhugget skrift: “Værk/af/Vilhelm Bissen/1885”

Bronzestøber:

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Ny Carlsbergfondet

Beskrivelse: En nøgen yngling rider uden saddel og trækker i tømmerne for at bremse hestens trav.

Jens Jacob Bregnø: Hemmeligheden


Hemmeligheden
Jens Jacob Bregnø, 1939

Sallingvej
anlægget på hjørnet af Sallingvej, Jyllingevej og Skibelundvej

Figurgruppe af bronze, kunststen

Mål: Ca. 152 x 137 x 60 cm

Påskrift: På bronzesoklens overside t.h.: “JJB. [sammenskrevet monogram] 1939.”

Bronzestøber:

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Fonden til kunstneriske Formaals Fremme af Justitsraad S.A. Eibeschütz og Hustrus Legat til Stadens Forskønnelse

Beskrivelse: Gruppen er i sin udformning et typisk udtryk for stilretningen art deco, hvor vægten er lagt på de dekorative detaljer og de elegante linier. Et nøgent pigebarn med lange lokker tager moderen om halsen og hvisker hende noget i øret. Moderen holder om barnets nakke med sin ene hånd og lader den anden hænge ned foran fødderne. Hun sidder på jorden med bøjede ben, mens barnet er halvt knælende. Moderen er klædt i en lang, tætsiddende kjole uden ærmer og bærer et diadem over den opsatte frisure.

Elle-Mie Ejdrup Hansen: Altervægsudsmykning


Altervægsudsmykning
Elle-Mie Ejdrup Hansen, 2000

Adventskirken
Sallingvej 90

Malerier

Mål:
Påskrift:
Ejer: Adventskirken
Giver: ????

Beskrivelse:
Altervægsudsmykningen er udført af kunstneren Elle-Mie Ejdrup Hansen, som på mange måder anser det for at være et livsværk. Den særlige teknik, der er brugt i jordbillederne, mestrer Elle-Mie Ejdrup Hansen som en af de førende i verden.

Se meget mere – også om kirkens øvrige udsmykninger – på Adventskirkens side om Kunst og udsmykninger.

Edgar Funch: Skulptur


Skulptur
Edgar Funch, 1969

Kirkebjerg Skole, Vanløsehøj 4
ved hovedindgangen

Nonfigurativ skulptur af granit

Mål: 142 x 32 x 36 cm

Påskrift: På den øverste del af soklens bagside f.n.t.v. med indhugget skrift: “EF”

 

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Ny Carlsbergfondet

Forarbejder: Skitser, hovedkarton og lermodel

Beskrivelse: Skulpturen består af organiske og menneskelignende, men abstrakte former, der griber ind i hinanden i et rytmisk forløb.


Glassøjle
Peter Stuhr og
Per S. Hebsgaard, 2010

Vanløse Torv

Den 8,42 m høje glassøjle

Mål: Ca. 8,42 m

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Eremiafonden

Beskrivelse: I mørke skifter glassøjlen farve og karakter ved hjælp af indbyggede dioder

ToveÓlafsson: Mor Groa


Mor Groa
Tove Ólafsson, 1961

Vanløse Skole, Ålekistevej 121
i anlægget

Statue af Islandsk gråsten, blå rønnegranit

Mål: Ca. 200 x 65 x 75 cm.
Figurens højde er 160 cm

Ejer: Københavns Kommune
Giver: Statens Kunstfond og Københavns Kommune

Beskrivelse: Den yppige, nøgne kvinde sidder halvt knælende, halvt på hug, mens hun samler håret i nakken med den ene hånd

Arne Haugen Sørensen og Per Steen Hebsgaard: Glasmalerier


Glasmalerier
Arne Haugen Sørensen og
Per Steen Hebsgaard, 1989

Vanløse Kirke, Ålekistevej 156

De 3 glasmalerier er en triptykon, der viser Jesu dåb, korsfæstelse og opstandelse

Mål:

Ejer: Vanløse Kirke
Giver:

Beskrivelse: Skabt af kunstneren Arne Haugen Sørensen i 1989 i forbindelse med moderniseringen af kirkens indre ved kirkens 75-års jubilæum. Glasmalerierne er udført af glarmester Per Steen Hebsgaard, der dengang havde virksomhed i Indertoften.

Allan Bo Jensen: Træskulptur "Sædemanden"

Træskulptur “Sædemanden”
Allan Bo Jensen, 2012

Vanløse Kirke, Ålekistevej 156

Skulpturen er skabt ud af et af kirkepladsens træer, der skulle fældes

Mål:

Ejer: Vanløse Kirke
Giver: Københavnske Kirkers Udsmykningsfond

Beskrivelse: I forbindelse med fældningen af nogle træer på kirkepladsen blev det besluttet at spørge en trækunstner om mulighederne for udskæring af en af stammerne.
Allan Bo Jensen leverede et udkast, kaldet “Sædemanden”, som faldt i alles smag og til vor store glæde bevilligede Københavnske Kirkers Udsmykningsfond efter ansøgning penge til udførelsen.
Vanløse Sogns Meninghedsråd

Mindetavle fra besættelsen

Mindetavler i Vanløse for besættelsestidens ofre

Kulturstationen Vanløse
Biblioteket
Jernbane Allé 38


Mindetavle fra besættelsen

Vanløse Skole
Ålekistevej 121
i skolegården

Mindetavle fra besættelsen
Vinkelager 2 –
hjørnet af Ålekistevej

 

Back To Top