skip to Main Content

Grøndal –
en bydel i København

Grøndal øst ca. 1930
Grøndal øst ca. 1930

I en storby som København kan der være glidende overgange fra kvarter til kvarter – ofte på tværs af eller i modstrid med administrative grænser. Der findes områder i storbyen, der fungerer som små byer, som bydele. Mange er opstået omkring eksisterende landsbyer, mens andre af historiske, funktionelle, kulturelle etc. årsager danner byenheder. Det er ikke underligt, at det forholder sig således. Det er begrænset, hvor store områder, mennesker kan føle sig hjemme i.

Grøndal er et område, der ikke følger de officielle grænser. Det er opdelt i tre administrative zoner, Brønshøj, Vanløse og Nordvestkvarteret. Man kan undre sig over, at en så stærk identifikation har fundet sted blandt beboerne, at Grøndal, som tilmed er et forholdsvist nyt kvarter, har kunnet opstå som bydel på tværs af disse skel.

De af Arkitek fastlagte grænser for kvarteret kan diskuteres, men guidens afgrænsning af bydelen ligger omtrent ved kvarterets ydergrænser. Indenfor dette område føler de fleste sig nærmere knyttet til Grøndal, end for eksempel Brønshøj.

Betydningen af at kunne identificere sig med et område, at føle sig hjemme må ikke underkendes. En planlægning, der har administrativt udgangspunkt kan hæmme – ja måske ødelægge følelsen af samhørighed i området. Placering af serviceinstitutioner, socialcentre, skoler, et tilfældigt placeret supermarked kan måske forrykke bydelens tyngdepunkter.

Fremtidens planlægning bør ikke bryde de tråde, som binder området sammen.

Trafikken har været godt på vej til at sønderdele Grøndal. Men lad os håbe, at kommunen og andre gode kræfter vil sikre, at dette lille område bliver bevaret som en enhed – en bydel.

Mange andre steder i den store by er der opstået kulturfællesskaber. De er ikke altid lette at indkredse, og ofte kan de ødelægges. Blandt andet har det været en af saneringspolitikkens problembørn. Ikke alle bør vel bevares? Men Grøndal er et af de områder, der må understøttes, udbygges som bydel og forsynes med de faciliteter som savnes.

Men døm selv – god tur.

Back To Top