skip to Main Content
Folkeoplysning: Tidens krav har ændret sig meget siden Vanløse Bibliotek blev oprettet i 1916. Omskifteligheden til trods, har de bærende principper altid været de samme.
Af Ole Jensen, afdelingsbibliotekar.

 

Demokratiets hjerteblod
En hurtig gennemgang af bibliotekets arkiver viser, at også biblioteksvirksomheden har gennemgået en rivende udvikling fra starten i 1916, hvor man begyndte i er menighedshjem i Dannebrogs Allé 3 (Skjulhøj Allé) med en bogbestand på kun 600 bind. Senere fulgte flere flytninger.

Artikel "Tornerosegrunden er en saga blot
Klip fra avisen i 1959

 

Først til Baggesens Allé 6 (nu Katholmvej), herefter Klingseyvej, videre i 1924 til Godthaabsvej 341, hvor både gadenavn og nummer senere ændredes til Jyllingevej 39, for endelig i 1961 at flytte til de nuværende lokaler på Jernbane Allé 36.

Og dengang som nu er de bærende principper: at fremme oplysning og uddannelse og sikre lige adgang for alle brugere. Biblioteket er med andre ord en vigtig del af den demokratiske proces – en slags demokratiets hjerteblod.

Ny teknologi
Udviklingen i disse år er naturligt nok præget af den teknologiske udvikling, som rigtig tog fart i 1996, da et edb-baseret udlånssystem blev taget i brug. Den seneste serviceforbedring, som flere og flere brugere benytter sig af, er muligheden for at bestille ønskede materialer via nettet hjemmefra. Man kan også selv forny sine lån og se en status over, hvad man i forvejen har hjemme og hvad man eventuelt har af reservationer. Ligeledes er det blevet muligt at få besked via e-mail eller sms, når det reserverede materiale er klar til afhentning, og der er ingen tvivl om, at denne udvikling vil accelere.

Det traditionelle biblioteksmateriale er fortsat bogen, men musik-cd’er og video er nu naturlig og integreret del af biblioteketd tilbud – også en udvikling, der vil fortsætte.

Nye rammer
Vanløse Bibliotek besøges hver dag af ca. 600 brugere, som i gennemsnit låner ca. 1000 enheder altså ca. 300.000 udlån pr. år. Der er således også fremover brug for et offenligt socialt rum, hvor folk kan mødes for at hente oplysninger og inspiration.

Rammerne er nu ved at sprænges og den fysiske nedslidning af huset og biblioteket er tydelig. Derfor er det glædeligt, at der netop i dette jubilæumsår er aktuelle planer fra Fenger Invest A/S, som ejer bygningskomplekset, om at renovere og ombygge huset. I denne ombygning er der afsat yderligere 325 m² til biblioteket – en tiltrængt udvidelse for at kunne leve op til de naturlige forventninger, der er til et moderne bibliotek.

Denne enestående chance håber vi kan samle bred enighed til glæde for rigtig mange samarbejdspartnere og Vanløseborgere.

Back To Top