skip to Main Content

Alle institutioner har en hjemmeside under Københavns Kommune.
Link til disse sider nås ved at klikke på institutionens navn.

Nogle institutioner har egen hjemmeside, link hertil findes under e-mail-adressen.

Typekolonnen skal forstås således:
V = vuggestue, B = børnehave, Fh = fritidshjem, Fk = fritidsklub, U = ungdomsklub.

Se også listen over fritidshjem og klubber.  (internt link)

Venteliste:  Findes ikke mere.
Beslut hvor dybt linket skal gå:???
På Københavns Kommunes side om “Pasning og skole” findes oversigter over “Vuggestue og dagpleje” og “Børnehaver”. Vælg fanebladet Bydel for at få en liste over henholdsvis vuggestuer/dagpleje og børnehaver.
Hovedsiden for børnehaver, Hovedsiden for vuggestuer og dagpleje

Institution Adresse Telefon E-mail og egen hjemmeside Type
Adventskirkens
Børnegårds
Vuggestue
Randbølvej 63 38770332 V
Adventskirkens Børnehave

Skibelundvej 20 38719911 B
Andedammen Hyltebjerg Allé 42 38760731 andedammen@buf.kk.dk
www.andedammenkk.dk
VB
Ansgarsengle Hvidkildevej 10 38348944 ansgarsengle.dk B
Borup Borups Alle 261 38341172
38341976
mail@borup.kk.dk
www.borup.kk.dk
BFh
FkU
Børnehjørnet Bogholder Allé 59 38718614 37231@buf.kk.dk V
Damhuset Ålekistevej 12 38743801 damhuset@mail.tele.dk
www.asylselskabet.dk
VB
Drivhuset Floras Alle 16 38790849 37448@buf.kk.dk VB
Dybendalsvej Dybendalsvej 65 38719709 bh-dyb65@mail.tele.dk VB
Enghuset Tyborøn Alle 47 38798004 enghuset@buf.kk.dk
www.enghuset-kk.dk
BFh
Engle Borups Alle 249a 38340476 engle@webspeed.dk VB
Firkløveret Bogholder Alle 40 38716822 37500@buf.kk.dk
4-kloeveret.dk
VB
Grøndalslund Ålekistevej 14 38743022 37576@buf.kk.dk VB
Grønnebakken Frederiksgårds Alle 17 38865190 info@gronnebakken.dk
gronnebakken.skoleintra.dk
VB
Halvdags-
børnehaven
Tyborøn Alle 53 38742903 37375@faf.kk.dk B
Kastanie Alle Kastanie Alle 2D 38747926 37208@buf.kk.dk V
Katholm Jyllingevej 69 38743585 37398@buf.kk.dk B
Kernehuset Tyborøn Alle 55 38712176 kernehuset@buf.kk.dk V
Langhuset Linde Alle 35 38710610 bh@bh-lindehuset.dk
lindehuset.kk.dk
B
Landsbyen Grøndalsvænge Allé 25 38146650 landsbyen@buf.kk.dk VB
Lærkereden Fuglsang Alle 97 38792344 37490@buf.kk.dk VB
Montessori-
børnehaven
Jernbane Alle 24B 38743149 B
Paletten Højstrupvej 40 38718727 paletten.37370@buf.kk.dk B
Pandekagehuset Skjulhøj Allé 52 38760790 VB
Rudolf Steiner
Børnehaven
Slotsherrensvej 97 38744802 B
Skattekisten Klitmøllervej 71 38749045 37544@buf.kk.dk VB
Slettegården Dybendalsvej 33 38717818 slettegaarden@mail.dk
slettegaarden
B
Spiretoppen Linde Alle 32 38796050 spiretop@tiscali.dk
www.spiretoppen.dk
VB
Stjerneskuddet Vanløse Alle 39 38711535 37470@buf.kk.dk VB
Valborg Klingseyvej 9 38791480 37335@buf.kk.dk
www.børnehavenvalborg.dk
B
Vandpytten Slotsherrensvej 81 38717994 37214@buf.kk.dk V
Vanløse Børnegård Tyborøn Alle 57 38711977 37517@buf.kk.dk VB
Vanløse Folkebørnehave Jyllingevej 39 38744500 B
Vanløse Udflytter-
børnehave
Spanagervej 14E
4623 Ll. Skensved
56822054 37393@buf.kk.dk B
opsamlingadr.: Floras Allé 16
Vingesuset Klitmøllervej 69 38778900 37336@buf.kk.dk
www.vingesuset.dk
B
Vinkelager Vuggestue Vinkelager 36 38744323 37271@buf.kk.dk V
Vinkelager Vinkelager 40 38745285 B

 

Back To Top