skip to Main Content

Inden for den gamle Vanløse landsbys jorder

Aggervej Fra Lyngholmvej til Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter Agger, en vestjysk by i Viborg Amt ved Limfjordens udmunding i Vesterhavet.
Apollovej Fra Grøndals Parkvej til Vanløse Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 30. december 1918.
Opkaldt efter græsk gud.
Grundejerforeningen “Vanløse Stationsby” foreslog 21. november 1918, at vejen skulle hedde Rønnevangen eller som alternativ Siriusvej, men Fællesudvalget bestemte, at man skulle holde sig til gudenavne i kvarteret.
Arnestedet Fra Grøndals Parkvej til Linde Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 8. november 1934.
Konstrueret navn.
Astrupvej Fra Fuglsang Allé mod nord til Frederikssundsvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård ved Skive i Viborg Amt.
Numrene fra 1-13 hører til Vanløse.
Bangsbo Plads Ved Bangsbovej og Børglumvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård ved Frederikshavn i Nordjyllands Amt.
Bangsbovej Fra Apollovej til Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920 for den oprindelige vejstrækning fra Vanløse Allé til Jyllingevej.
Jf. Rådstueplakat 7. november 1932 blev den forlænget med Neptunvej (fra Apollovej til Vanløse Allé).
Navnets baggrund: Se Bangsbo Plads.
Billesborgvej Fra Nørager Plads til Tybjergvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård ved Strøby Egede i Storstrøms Amt.
Birkagervej Fra Thorupgård Allé til Hyltebjerg Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 24. november 1945.
Konstrueret navn.
Tidligere navn Bønnelandsvej og før det Hastrups Allé.
Birkholmvej Fra Alekistevej til Tybjergvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård i Vestsjællands Amt syd for Holbæk. Herregården Birkholm skiftede navn i 1766 til Løvenborg.
Bobakken Fra Hyltebjerg Allé til Bogholder Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 10. november 1939.
Konstrueret navn.
Bogholder Allé Fra jernbanen til Ålekistevej.
Anlagt omkring 1834.
Navngivet 7. september 1893 af et konsortium, der udstykkede dele af Bogholdergårdens og Skrædergårdens jorder. Fra Jernbane Allé var vejen projekteret til at udmunde i Grøndals Parkvej. Denne vejstrækning blev navngivet Grønvangen jf. Rådstueplakat 21. november 1921. Vejen blev imidlertid delt på grund af et jernbaneprojekt, der aldrig blev færdiggjort. I 1923 blev vejstrækningen fra Jernbane Allé til jernbanen navngivet Bogholder Allé jf. Rådstueplakat 20. december 1923.
Opkaldt efter Bogholdergården, som har sit navn efter bogholder ved Københavns fattigvæsen, senere kancelliråd, Henning August (1780-1841), der i juni 1808 købte “Hyldegården” (matr.nr. 12). I 1818 erhvervede han “Hulegården” (matr.nr. 14). Hans søn L. C. August købte i 1834 Skrædergården (matr.nr. 13), og det var efter dette køb, at vejen blev anlagt som privat tilkørselsvej fra Ålekistevej til Bogholdergården.
Bratskovvej Fra Herlufsholmvej til Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926.
Opkaldt efter herregård ved Brovst i Nordjyllands Amt.
Tidligere navn: Evalds Allé.
Brøndumvej Fra Lønstrupvej til Tyborøn Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1922.
Opkaldt efter en jysk landsby nord for Fjerritslev i Nordjyllands Amt.
Bulbjergvej Fra Vanløse Byvej til Fossgårdsvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter Bulbjerg, limstensklint ved Jammerbugten i Viborg Amt.
Buskager Fra Stilledal til Ålekistevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 25. oktober 1937.
Konstrueret navn.
Bygholmvej Fra Herlufsholmvej til Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926.
Opkaldt efter herregård ved Horsens i Vejle Amt.
Tidligere navn: Oehlenschlægers Allé.
Byhøjen Fra Hyltebjerg Allé til Bogholder Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 10. november 1939.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Byhøys agre, som er nævnt i markbogen 1682. På udskiftningskortet fra 1779 hedder den Bygges Agre.
Børglumvej Fra Bangsbovej til Ålekistevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920, dog kun for strækningen fra Bangsbo Plads til Jernbane Allé. Forlængelsen til Ålekistevej blev vedtaget 3. november 1926, da Bygårds Allé blev ændret til Børglumvej.
Opkaldt efter herregård i Vendsyssel i Nordjyllands Amt.
Clausholmvej Fra Vanløse Allé til Høgholtvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård i Århus Amt.
Damhusdæmningen   Stien på dæmningen langs Damhussøen fra Ålekistevej til Hyltebjerg Allé samt den i folkemunde benævnte “Tværvold” fra Hyltebjerg Allé til Rødovre skel.
Navngivet jf. Rådstueplakat 31. oktober 1930.
Navnet blev besluttet, fordi der ofte skete forvekslinger mellem denne sti og Damstien.

Damhus- dæmningen set mod Ålekistevej ca. 1905
Damhusdæmningen set mod Ålekistevej, ca. 1905
Damhusengen Offentlig park.
Navngivet jf. Rådstueplakat 4. november 1941.
Navnets baggrund: Se Damhussøen.
Tidligere: Nordre Damhussø eller Bagsøen
Damhussøen Damhussøen fik sit oprindelige navn omkring 1800, tidligere hed den Langvaddam eller Langvaddams sø.
Navnets baggrund: Chr.IV lod i 1621 den sydlige dæmning udbygge med en kongevej og byggede samtidig en opsynsmandsbolig, denne kaldtes Langvadsdams hus. Det blev senere til Damhuset, der så gav søen sit nuværende navn.
Damstien Fra Ålekistevej til Ved Damhussøen.
Navngivet jf. Rådstueplakat 22. oktober 1927.
Navnets baggrund: se Damhussøen.
Tidligere navn: Rosen Allé.
Dragsholmvej Fra Vanløsehøj til Holsteinborgvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 15. december 1919.
Opkaldt efter hovedgård i Odsherred i Vestsjællands Amt.
Dronninglundvej Fra Kaløvej til Jernbane Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård i Vendsyssel i Nordjyllands Amt.
Dysseager Lukket vej fra Hasselvej.
Navngivet 23. november 1965 jf. bekendtgørelse i Statstidende 20. november 1965.
Opkaldt efter lokalt marknavn. I markbogen 1682 var navnet Dyszerne Aasz, på udskiftningskortet fra 1779 Dyssel agre.
Tidligere navn: Hasselvej.
Egelykkevej Fra Jyllingevej til Slotsherrensvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter hovedgård på Langeland.
Tidligere navn: Marie Grubbes Vej.
Egemarkevej Fra Nørager Plads til Slotsherrensvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård i Vestsjællands Amt.
Egholmvej Fra Herlufsholmvej til Egemarkevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård i Horns Herred i Frederiksborg Amt.
Eriksholmvej Fra Ålekistevej til Tybjergvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård i Vestsjællands Amt.
Eskjærvej Fra Vanløse Allé til Katrinedalsvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter jysk herregård. Der er to herregårde med dette navn i Jylland. Det kan ikke umiddelbart afgøres, hvilken af gårdene, der er tænkt på ved navngivningen.
Ferringvej Fra Tyborøn Allé til Toftøjevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter jysk by ved Vesterhavet i Ringkøbing Amt.
Flakholmen Fra Hyltebjerg Allé til Bogholder Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. oktober 1936.
Konstrueret navn.
Flinterupvej Fra Gjorslevvej til Tybjergvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård i Vestsjællands Amt.
Floras Allé Fra Tryggevældevej til Skjulhøj Allé.
Navngivet 3. september 1898 efter forslag fra kolonialvarehandler Wilh. Laybourn (1852-1913). Han købte i 1895 jorden fra gård nr. 8 og udstykkede den fra 1897 og fremefter.
Det har til dato været umuligt at finde den egentlige baggrund for navngivningen. Der findes ingen ved navn Flora i familien Laybourn, men en mulig forklaring kan være, at Flora er navnet på den romerske gudinde for blomster og frugtbarhed. Vanløse havde mange gartnerier, og Wilh. Laybourn havde en bror, Niels August Laybourn, som havde et gartneri lige overfor Floras Allé mellem Skjulhøj Allé og Ålekistevej.
Fossgårdsvej Fra Lyngholmvej til Tyborøn Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter Niels Christian Enoch Foss (1836-1902), som i 1878 købte gård nr. 4. En rest af en længe af gården ligger endnu på adressen Fossgårdsvej nr. 23.
Fuglagervej Fra Egemarkevej til Tybjergvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter gård i Storstrøms Amt.
Fuglsang Allé Fra Næsbyholmvej til Højstrupvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1922.
Numrene fra 133-143 og 136-144 ligger i Vanløse.
Opkaldt efter hovedgård på Lolland i Storstrøms Amt.
Tidligere navn: Jægersprisvej, som nu er navnet på en sidevej til Astrupvej, beliggende i Brønshøj.
Gennemløbet Fra Grøndals Parkvej til Linde Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 8. november 1934.
Konstrueret navn, der ifølge fællesudvalget harmonerede med områdets øvrige navne.
Gjorslevvej Fra Eriksholmvej til Nørager Plads.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård på Stevns i Storstrøms Amt.
Grønbakken Fra Grøndals Parkvej til Bogholder Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Navnets baggrund: Se Grøndalsåen.
Grøndals Parkvej Fra Godthåbsvej til Ålekistevej.
Numrene 72-104 ligger i Vanløse.
Navnet blev vedtaget i 1923 for den vejstrækning, som ligger uden for “det gamle Vanløse”, nemlig vejstykket fra Godthåbsvej til Minervavej (Rebildvej).
I 1932 blev Grøndals Parkvej forlænget til dens nuværende udstrækning ved en ny vejstrækning fra Jernbane Allé til Ålekistevej.
Navnets baggrund: Se Grøndalsåen.
Grøndalsåen Et åløb, der oprindelig løb fra nord mod syd og mundede ud i Harrestrup Å midt i den nuværende Damhussø. Ved en opdæmning i middelalderen vendtes åløbet, således at vandet fra Harrestrup Å kunne løbe gennem Ladegårdsåen til St.Jørgens sø og dermed være med til at forsyne København med vand.
Formodentlig opkaldt efter gården Grøndal, som lå ved Godthåbsvej, men det kan vel også være det oprindelige navn på den ret dybe istidsdal.
Grønnehøj Fra Jydeholmen til Klingseyvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 16. oktober 1935.
Konstrueret navn.
Grønvangen Blind vej fra Grøndals Parkvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Oprindelig var vejen projekteret til at gå fra Grøndals Parkvej til Jernbane Allé, men på grund af et aldrig fuldendt jernbaneprojekt blev stykket fra jernbanen til Jernbane Allé navngivet Bogholder Allé, da det var naturlig forlængelse af denne, og fordi Bogholdergården ligger på dette vejstykke.
Navnets baggrund: Se Grøndalsåen.
Guldagervej Fra Ålekistevej til Lønstrupvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1922.
Opkaldt efter jysk landsby. Der er flere landsbyer med navnet Guldager, men det drejer sig nok om den i Nordjyllands Amt i nærheden af Brønderslev, da vejnavnene i dette område af Vanløse er hentet i det nordjyske.
Haldagervej Fra Risagervej til Ved Damhussøen.
Navngivet jf. Rådstueplakat 7. november 1932.
Opkaldt efter landsby i Nordjyllands Amt.
Hanebred Fra Linde Allé til Bogholder Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 7. november 1932.
Opkaldt efter lokalt marknavn, Hanebreds Agre, i markbogen fra 1682. På udskiftningskortet fra 1779 ses: Hanebers agre.
Hanstholmvej Fra Ålekistevej til Tyborøn Allé. Den var oprindeligt planlagt at gå til Toftøjevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter Hanstholm i Viborg Amt.
Hasselvej Fra Ålekistevej til Ved Damhussøen.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1922.
Konstrueret navn.
Tidligere navn: Hastruplunds Allé.
Havdrupvej Fra Frederikssundsvej til Jyllingevej.
Numrene fra 76-128 og 93-143 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. februar 1914.
Opkaldt efter sjællandsk stationsby.
Tidligere (ikke godkendt) navn: Charlotte Biehls Vej.
Havekrogen Fra Grøndals Parkvej til Linde Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 8. november 1934.
Konstrueret navn.
Herlufsholmvej Fra Jernbane Allé til Jyllingevej.
Strækningen fra Ålekistevej til Jyllingevej blev navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Stykket fra Jernbane Allé til Ålekistevej hed tidligere Holbergs Allé, men blev ændret til Herlufsholmvej i 1926.
Opkaldt efter herregård, nu kostskole, ved Næstved.
Hirtshalsvej Fra Lønstrupvej til Klitmøllervej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter Hirtshals i Nordjyllands Amt.
Hjertingvej Blind vej fra Hyltebjerg Allé, skæres dog af Brøndumvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1922.
Opkaldt efter fiskerleje nord for Esbjerg i Ribe Amt.
Hjortdalsvej Fra Søndervigvej til Krogebjerg.
Navngivet jf. Rådstueplakat 2. december 1924.
Opkaldt efter landsby nord for Fjerritslev i Nordjyllands Amt.
Holmestien Fra Jydeholmen til Klingseyvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 9. november 1929.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Holmestykker, nævnt i markbogen fra 1682.
Holsteinborgvej Blind vej fra Slotsherrensvej, skæres dog af Skjulhøj Allé og har sidevejene Dragsholmvej og Lindenborgvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 15. december 1919.
Opkaldt efter herregård ved Smålandsfarvandet i Vestsjællands Amt.
Hvidbjergvej Fra Hanstholmvej til Lønstrupvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 7. november 1932.
Opkaldt efter Hvidbjerg i Thy i Viborg Amt.
Hvidtjørnevej Fra Åbjergvej til Thorupgård Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1922.
Konstrueret navn.
Vejejerlauget “Hastruplund” foreslog i sin tid Tjørne Allé, men dette blev ikke godkendt af Fællesudvalget.
Hyltebjerg Allé Fra Linde Allé til Ved Damhussøen.
Navngivet jf. Rådstueplakat 7. november 1932.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Hylte Bierg, et navn i markbogen fra 1682, på udskiftningskortet: Hyllebierg.
Strækningen fra Ålekistevej til Ved Damhussøen hed tidligere L. M. Lauritzensvej.
Høgholtvej Fra Bangsbovej til Jernbane Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård ved Frederikshavn i Nordjyllands Amt.
Højstrupvej Fra Jyllingevej til Korsager Allé.
Numrene fra 1-61 og 4-58 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 26. februar 1914, men strækningen fra Jyllingevej til Slotsherrensvej blev kaldt Eleonora Kristinas vej, indtil Fællesudvalget i 1921 besluttede at kalde hele vejen Højstrupvej. Vejen blev ikke ført igennem gartner Gregers Petersens gartneri før i trediverne.
Opkaldt efter herregård på Stevns.
Indertoften Blind vej fra Jydeholmen.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. oktober 1940.
Konstrueret navn.
Jernbane Allé Fra Finsensvej til Jyllingevej.
Navngivet 7. september 1893, men kun for strækningen indtil den i 1879 anlagte jernbane. Den private markvej fra jernbanen til daværende Godthåbsvej blev først rigtig anlagt i 1898, da der blev anbragt bomme ved jernbaneskæringen.
Navnets baggrund: Vejen, der førte til jernbanestationen.
Frederikssundsbanen blev anlagt 1879 men uden holdeplads i Vanløse. Billetsalgssted blev oprettet i juni 1898.
Tidligere benævntes vejen tit Bogholdervejen, fordi den gik fra Bogholderbroen over Grøndalsåen.

Jernbane Allé set fra hjørnet ved Herlufsholmvej ca. 1922
Jernbane Allé
set fra hjørnet ved Herlufsholmvej
ca. 1922
Jupitervej Fra Kilholmvej til Apollovej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 30. december 1918.
Opkaldt efter romersk gud.
Grundejerforeningen “Vanløse Stationsby” foreslog i november 1918, at vejen skulle hedde Bogholdervangen og som alternativ Jupitervej. Fællesudvalget valgte det sidste, da vejene i kvarteret havde gudenavne.
Jydeholmen Fra Jernbane Allé til Ålekistevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. oktober 1936.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Jens Andersen Jydes holm, som nævnes i markbogen fra 1682.
Tidligere navn var Jyllingevej, men man ønskede at frigøre dette navn til den projekterede hovedudfaldsvej, der skulle have endepunkt i byen Jyllinge ved Roskilde fjord.
Jyllingevej Fra Sallingvej over kommunegrænsen til Rødovre til Ringvej III.
Navngivet jf. Rådstueplakat 10. november 1939.
Tidligere navn var Godthåbsvej på strækningen fra Sallingvej til Ålekistevej. Vejstykket vest for Ålekistevej hed fra 1921 Lindersvold Allé og stykket til Rødovrevej fra 1926 Ledagervej.
Navnets baggrund: se Jydeholmen.
Kaløvej Fra Dronninglundvej til Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård på Mols i Århus Amt.
Kastanie Allé Fra Linde Allé til Bogholder Allé.
Navngivet 7. september 1893.
Tidligere brugte navne var Tværvej og Kors Allé, men ingen af disse navne blev godkendte af sognerådet. Anlagt i slutningen af 1880’erne i forbindelse med købet af gård nr. 13 og 14 i 1886.
Konstrueret navn.
Katholmvej Fra Herlufsholmvej til Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926.
Opkaldt efter herregård ved Grenå på Djursland, Aarhus Amt.
Tidligere navn: Baggesens Allé.
Katrinedalsvej Fra Sallingvej til Vanløse Allé.
Numrene 23-51 og 28-54 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter gården Katrinedal (Cathrinedal), som lå ved trekanten mellem Kaløvej og Katrinedalsvej.
Kilholmvej Fra Grøndals Parkvej til Katrinedalsvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 7. november 1932.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Kiilholm, fra markbogen 1682.
Tidligere navne: Merkurvej og Bjørnholmsvej.
Kirkebjerg Allé Fra Højstrupvej til Ålekistevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Kirckebierg. I markbogen fra 1682 nævnes Store og Lille Kirckebierg. På udskiftningskortet er det blevet til Kirkebierg. Marken ligger på en bakke, som kirkestien til Brønshøj kirke gik henover. Brønshøj kirke var sognekirke for Vanløse indtil 1909. Gav også navn til gården Kirkegård.
Tidligere navn var Nørre Allé.
Klingseyvej Fra Jernbane Allé til Ålekistevej.
Det første stykke ændredes til gangsti, da man “løftede” Frederikssundsbanen i 1930-erne.
Navngivet 7. september 1893.
Opkaldt efter Christian Eduard Samuel Klingsey (1850-1937). Han var arkitekt og bygningsinspektør i Brønshøj-Rødovre Kommune fra 1. januar 1888 til indlemmelsen i 1901 og derefter bygningsinspektør i 5. bygningsdistrikt i Københavns Kommune til 1. august 1920.
Det er ualmindeligt, at man får opkaldt en vej efter sig før sin død.
Tidligere navn var Skrædervejen.
Klitmøllervej Fra Ålekistevej til Tyborøn Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter kystby i Thy, Viborg Amt.
Knivholtvej Fra Skibelundvej til Bangsbovej.
Kun nr. 16 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 10. november 1939.
Opkaldt efter herregård ved Frederikshavn i Nordjyllands Amt.
Kongsdalvej Fra Jyllingevej til Nøragervej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård ved Mørkøv i Vestsjællands Amt.
Krogagervej Fra Thorupgård Allé til Hyltebjerg Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 7. november 1932.
Opkaldt efter lokalt marknavn. I markbogen fra 1682: Kraaager. Udskiftningskortet 1779: Krogagre.
Tidligere navn var Bartholdys Allé.
Krogebjerg Fra Toftøjevej til Slotsherrensvej.
Numrene fra 3-47 og 4-58 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926.
Navnets baggrund: Se Krogebjergparken.
Tidligere navne var: Lindersvold Allé, Vangsåvej og Harboørevej.
Krogebjergparken Navngivet i 1943.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Krogebiergs agre, et navn fra markbogen 1682. På udskiftningskortet fra 1779 står der Crøyebierg.
Man havde et forslag fremme om at kalde den Harrestrupparken, men dette kunne forveksles med en række navne i Vigerslev. Arealet blev købt af kommunen allerede i 1917.
Kæragervej Fra Thorupgård Allé til Hyltebjerg Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 9. november 1929.
Opkaldt efter lokale marknavne. Markbogen fra 1682 nævner Lille Kier agrene og udskiftningskortet fra 1779 giver navnet Smaae Kier agre.
Kærholmen Fra Grøndals Parkvej til Linde Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 16. oktober 1935.
Konstrueret navn.
Langdraget Fra Grøndals Parkvej til Linde Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 8. november 1934.
Konstrueret navn.
Langkærsti Fra Damstien til Ledagersti.
Navngivet jf. Rådstueplakat 1. november 1943.
Opkaldt efter lokalt marknavn. Markbogen 1682 har: Store Kier agre. På udskiftningskortet 1779: Lange Kier.
Langkærvej Fra Ledagervej til Åbjergvej.
Navnets baggrund: se Langkærsti.
Ledagersti Fra Ledagervej til Langkærsti.
Navngivet jf. Rådstueplakat 1. november 1943.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Leds agrene, nævnt i markbogen fra 1682. Udskiftningskortet fra 1779 har Lees agre.
Ledagervej Fra Åbjergvej til Langkærvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat l. november 1943.
Navnets baggrund: se Ledagersti.
Lerchenborgvej Fra Nørager Plads til Fuglagervej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. november 1920.
Opkaldt efter herregård ved Kalundborg i Vestsjællands Amt
Linde Allé Fra Jernbane Allé til Ålekistevej.
Det første stykke fra Jernbane Allé til Grøndals Parkvej nu lukket.
Navngivet 7. september 1893 af udstykningskonsortiet og godkendt af sognerådet.
Konstrueret navn.
Tidligere navn (ikke godkendt): Lampevejs forlængelse.
Lindehøjen Fra Bogholder Allé til Jernbane Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Konstrueret navn.
Lindenborgvej Fra Vanløsehøj til Slotsherrensvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 15. december 1919.
Byggeforeningen Vanløsehøj havde foreslået Lindenborg Allé.
Opkaldt efter herregård i Roskilde Amt.
Lundgærdet Fra Grøndals Parkvej til Linde Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 6. november 1934.
Konstrueret navn.
Lyngholmvej Fra Ålekistevej til Toftøjevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter Lyngholm i Thy, Viborg Amt.
Lyngvigvej Fra Lyngholmvej til Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. december 1921.
Opkaldt efter Lyngvig på Holmslands klit i Ringkøbing Amt.
Lønstrupvej Fra Ålekistevej til Hyltebjerg Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 15. december 1919.
Opkaldt efter fiskerleje ved Hjørring, Nordjyllands Amt.
Løvholmen Fra Klingseyvej til Jydeholmen.
Navngivet jf. Rådstueplakat 24. november 1945.
Konstrueret navn.
Tidligere navn: Laybournsvej.
Nedertoften Fra Grøndals Parkvej til Linde Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 16. oktober 1935.
Opkaldt efter Nederland, et marknavn fra udskiftningskortet 1789.
Nymindevej Fra Lyngholmvej til Fossgårdsvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter Nyminde ved det gamle udløb fra Ringkøbing fjord i Vesterhavet, Ringkøbing Amt.
Nysøvej Fra Ålekistevej til Selsøvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter herregård ved Præstø i Storstrøms Amt.
Nørager Plads Ved Nøragervej
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård ved Ruds Vedby, Vestsjællands Amt.
Nøragervej Fra Ålekistevej til Nørager Plads.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Navnets baggrund: Se Nørager Plads.
Raunstrupvej Fra Nørager Plads til Tybjergvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 2. december 1924.
Opkaldt efter herregård ved Herlufmagle i Storstrøms Amt.
Risagervej Fra Hyltebjerg Allé til Birkagervej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 7. november 1932.
Konstrueret navn.
Navnet passede ifølge Fællesudvalget med andre navne i området.
Tidligere navn var Dalskovs Allé.
Rosenlunds Allé Fra Skjulhøj Allé til Ålekistevej.
Navngivet før 1900, men ingen godkendelse er fundet. Nævnt i Kraks vejviser for 1901 for første gang.
Opkaldt efter gård nr. 8, som i en periode hed Rosenlund.
Rosenstykket Fra Hyltebjerg Allé til Thorupgård Allé. (Kun stiforbindelse på det sidste stykke).
Navngivet jf. Rådstueplakat 8. november 1934.
Konstrueret navn.
Navnet blev godkendt under henvisning til, at et areal mellem de to vejbaner ville blive beplantet med roser.
Roshagevej Fra Søndervigvej til Krogebjerg.
Navngivet jf. Rådstueplakat 2. december 1924.
Opkaldt efter kystpynt ved Hanstholm i Viborg Amt.
Rundholmen Fra Jydeholmen til Klingseyvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 11. november 1942.
Konstrueret navn.
Boligselskabet Dominia foreslog i samråd med Fællesudvalget navnet, da det gik godt i tråd med områdets andre navne. Området benævnes også i markbogen fra 1682 Holmestykkerne.
Rydsletten Blind vej fra Grøndals Parkvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 16. oktober 1935.
Konstrueret navn.
Rødtjørnevej Fra Damstien til Hyltebjerg Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1922.
Konstrueret navn.
Vejejerlauget “Hastruplund” foreslog Nødde Allé, men dette kunne ikke godkendes af Fællesudvalget.
Tidligere navne var: Glæsel Allé og Rosen Allés Sideallé.
Sandhøjen Fra Søndervigvej til Krogebjerg.
Navngivet jf. Rådstueplakat 9. november 1929.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Sandbierg agre, som nævnes i markbogen 1682. På udskiftningskortet står der blot Sandbierg.
Her lå den fælles grusgrav.
Selsøvej Fra Jyllingevej til Eriksholmvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård i Hornsherred i Frederiksborg Amt.
Skalbakken Blind vej fra Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 23. december 1944.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Scallerne fra markbogen 1682. Udskiftningskortet fra 1779 kalder det Skallerne.
Skjulhøj Allé Fra Jyllingevej til Slotsherrensvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926.
Opkaldt efter lokalt marknavn i markbogen fra 1682. Her kaldes stedet Schouffle Høys agre. På udskiftningskortet står Skiuvles Høy. På det højeste sted i Vanløse nord for Slotsherrensvej (nr. 88) lå indtil sidst i det forrige århundrede en gravhøj, Skjulhøj.
Tidligere navn var Dannebrogs Allé.
Slotsherrensvej Fra Jyllingevej til Ringvej 3.
Numrene fra 19-75 og 18-92 ligger i Vanløse.
Vejstrækningen fra Husumvej til Rødovre sogneskel blev navngivet Slotsherrensvej ved Rådstueplakat 22. oktober 1927.
Opkaldt efter Slotsherrens bro. Navnet kendes fra et kort over Damhussøen fra 1786, her kaldt Slotsherre Broe. Ifølge overleveringen var navnet en mindelse om slotsherren på Københavns slot, Torben Oxe (1486-1517), der skulle have haft forbindelse med en ladegård i Islev, kaldet Kongens Enghave. Slotsherrensvej er formodentlig oprindelig et stykke af en kongevej, der gik hertil.
Tidligere navne: Husumvej, Ålekistevej, Vanløsehøjs Allé og Sallingvej.
Småkær Fra Vanløse Byvej til Lyngholmvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Lille Kier Agre, et navn fra markbogen 1682, og Smaae Kier Agre fra udskiftningskortet 1779.
Snydebro Fører Jyllingevej over Harrestrup Å.
Navnets baggrund er uklar. Det kan hentyde til, at man kunne skyde genvej til Rødovre denne vej, da broen tidligere var en primitiv gangbro.
Har i en periode fra 1926 til 1940 heddet Ledagerbro.
Stadilvej Fra Hjertingvej til Hanstholmvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1922.
Opkaldt efter landsby og fjord i Ringkøbing Amt.
Stilledal Fra Buskager til Linde Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 25. oktober 1937.
Konstrueret navn.
Støvringvej Fra Herlufsholmvej til Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926.
Opkaldt efter herregård ved Randers i Århus Amt.
Tidligere navn: Heibergs Allé.
Svankærvej Fra Søndervigvej til Krogebjerg.
Navngivet jf. Rådstueplakat 2. december 1924.
Opkaldt efter landsby nær vestkysten i Viborg Amt.
Svenstrupvej Fra Havdrupvej til Risbyholmsvej.
Numrene 1-9 og 4-10 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1920.
Opkaldt efter herregård ved Borup i Roskilde Amt.
Syvstensvej Blind vej fra Tyborøn Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 8. november 1928.
Opkaldt efter lokalt stednavn: Siufsteen Aasz fra markbogen 1682 og Syvsteen fra udskiftningskortet 1779.
Søkrogen Blind vej fra Damstien.
Navngivet jf. Rådstueplakat 22. oktober 1927.
Konstrueret navn.
Søndervigvej Fra Jyllingevej til Slotsherrensvej.
Numrene 3-55 og 2-88 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter en by ved Ringkøbing fjord i Ringkøbing Amt.
Thorsmindevej Fra Vangsåvej til Vestervigvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter fiskerleje ved indsejlingen til Nissum fjord i Ringkøbing Amt.
Thorupgård Allé Fra Ålekistevej til Risagervej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 7. november 1932.
Opkaldt efter gård nr. 2, der efter ejeren, Jørgen Henriksen Thorup (1795-1881), kaldtes Thorups gård.
Tidligere navn: Thorups Allé.
Tipsagervej Fra Krogebjerg til Tudskærvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 3. november 1926.
Opkaldt efter lokalt marknavn, Tøbes agrene fra markbogen 1682 og Tibs Agre fra udskiftningskortet 1779.
Tidligere navn: Vangsåvej fra Toftøjevej til Tudskærvej.
Tirsbækvej Fra Dronninglundvej til Høgholtvej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter hovedgård i Vejle Amt.
Toftøjevej Fra Tyborøn Allé til Krogebjerg.
Navngivet jf. Rådstueplakat 22. november 1921.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Toffteøyerne jf. markbogen 1682, og Toftøyerne jf. udskiftningskortet fra 1779. Toften var det stykke jord, som lå lige ved landsbyen, hvor hver enkelt gård havde sit stykke. Øyerne betyder forøgelsen.
Toftøjevej fra nr. 1-45 var den oprindelige landsbygade.
Tidligere navn: Vanløse Gade, Vanløse Gadevej og fra Tipsagervej til Lyngholmvej: Harboørevej.
Tornestykket Fra Hyltebjerg Allé til Bogholder Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 24. oktober 1925.
Opkaldt efter lokalt marknavn: Torne Sie (udskiftningskortet fra 1779), der skulle betyde en lav plet på marken, hvor der sommetider står vand.
Tryggevældevej Fra Jyllingevej til Kildebrøndevej.
Numrene 1-71 og 2-68 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård på Stevns i Storstrøms Amt.
Tidligere navn: Kristian Zarhrtmanns vej.
Tudskærvej Fra Tipsagervej til Krogebjerg.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter Tuskær ved Odder i Århus Amt.
Tustrupvej Fra Katrinedalsvej til Jernbane Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 28. december 1920.
Opkaldt efter herregård i Jylland.
Tybjergvej Fra Selsøvej til Slotsherrensvej.
Numrene 1-87 og 2-60 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 6. november 1953.
Opkaldt efter hovedgård i Storstrøms Amt.
Tidligere navn: Frederiksdalvej.
Tyborøn Allé Fra Hyltebjerg Allé til Jyllingevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter fiskerihavn ved Limfjordens udløb i Vesterhavet.
Tidligere navn: Dr.Hindhedes Allé.
Vangsåvej Fra Krogebjerg til Søndervigvej.
Navngivet j f. Rådstueplakat 29. november 1921.
Opkaldt efter by ved Vesterhavet i Viborg Amt.
Vanløse Stednavneforskere er ikke enige om, hvordan navnet skal fortolkes. Særligt er det forleddet Van-, der volder kvaler. Der har været enighed om, at det stammede fra planten Kvan, men i “Dansk Stednavne Leksikon” hævdes, at det stammer fra et gammelt navn på Harrestrup å, nemlig “Hwatn”, der i en afledet form skulle betyde rask eller hurtig.
Endelsen -løse har sandsynligvis forbindelse med udsagnsordet lude eller hælde, der landbrugsteknisk har været anvendt på begrebet eng eller skråning. Navnet betyder så sådan noget som skråningen ved kvanerne eller ved det rivende vandløb.
Navnet Vanløse er første gang nævnt i 1186 i et pavebrev.
Vanløse Allé Fra Limfjordsvej til Jernbane Allé.
Numrene fra 51-83 og 46-104 ligger i Vanløse.
Navngivet jf. Rådstueplakat 30. december 1918.
Man foreslog først Vanløse Boulevard, men det kunne ikke godkendes – man mente, det var for prætentiøst.
Navnets baggrund: Se Vanløse.

Vanløse Allé ved Jernbane Allé
Vanløse Allé ved Jernbane Allé.
Midt i billedet det gamle, nu nedrevne ledvogterhus
1938
Vanløse Byvej Fra Ålekistevej til Toftøjevej.
Navngivet jf. Rådstueplakat 29. november 1921, men navnet har været brugt meget tidligere. I Kraks vejviser forekommer navnet i 1913, og handelsgartner Niels R. Møller bruger navnet allerede i 1890 i et brev til sognerådet. Vejen anlagt ved udskiftningen 1779 som kørevej til landsbyen fra Ålekistevej.
Navnets baggrund: Se Vanløse.
Tidligere navne: Vanløsevej og Gl. Vanløsevej.
Vanløsehøj Fra Lindenborgvej til Skjulhøj Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 1. november 1943.
Opkaldt efter gården Vanløsehøj, som havde matr.nr. 7. Denne gård lå på den modsatte (vestlige) side af Ålekistevej, men da ejeren, premierløjtnant Friedr. Heinr. Bech, i 1824 købte gård nr. 8, Rosenlund, som lå på den østlige side af Ålekistevej, blev udstykningen af denne gård benævnt “Vanløsehøjs Udstykning”, og man kan deraf forstå Vanløsehøjs placering.
Ved Damhussøen Fra Damstien til Hyltebjerg Allé.
Navngivet jf. Rådstueplakat 20. december 1922.
Opkaldt efter beliggenheden.
Allerede d. 4. januar 1915 søgte overretssagfører Aage Madsen, som ejer af Thorupgård, om at måtte anlægge en vej langs Vandvæsenets dæmninger og tilbød at afgive et 15 m. bredt areal langs Damhussøen til formålet. Dette blev godtaget, men vejstrækningen var tilsyneladende uden navn, indtil Vejejerlauget “Hastruplund” 16. november 1922 andrager om at måtte kalde det Damsøes Allé. Dette blev dog ikke godkendt af Fællesudvalget.
Veras Allé Fra Klingseyvej til Ålekistevej.
Navngivet 4. februar 1899.
Opkaldt efter Wera Gjerdrum. Handelsbogholder Carl Hjalmar Gjerdrum købte 23. februar 1898 et stort areal matr. nr. 10f af gårdejer Christian Petersen, som ejede Bygården. Han har formodentlig brugt arealet som have, men han byggede ikke hus, der krævede bygningstilladelse. Den 11. februar 1897 fik han en datter, der blev døbt Wera, og hvad var vel mere naturligt end at kalde den lille vej, der førte til grunden, for Veras vej. Dette navn forekommer på et kort fra 1898. Vejen gik på det tidspunkt kun til det andet knæk fra Klingseyvej og var ikke ført igennem til Ålekistevej.
Vestervigvej Fra Søndervigvej til Krogebjerg.
Navngivet jf. Rådstueplakat 2. december 1924.
Opkaldt efter by ved Agger i Viborg Amt.
Vinkelager Fra Ålekistevej til Buskager.
Navngivet jf. Rådstueplakat 25. oktober 1937.
Konstrueret navn.
Ørhagevej Fra Søndervigvej til Krogebjerg.
Navngivet jf. Rådstueplakat 2. december 1924.
Opkaldt efter en odde ved Klitmøller i Viborg Amt.
Åbjergvej Fra Ålekistevej til Ved Damhussøen.
Navngivet jf. Rådstueplakat 8. november 1928.
Opkaldt efter lokalt marknavn. Markbogen 1682 angiver navnet Aabiergs Agrene, udskiftningskortet 1779 Aaebierre.
Tidligere navn: Søgaardsvej.
Ålekistevej Fra Peter Bangsvej til Slotsherrensvej.
Vejen blev anlagt i forbindelse med udskiftningen i 1779.
Opkaldt efter Aalekisten. I slusen ved udløbet fra Damhussøen anlagdes meget tidligt en ålekiste, et kasseformet redskab til ålefangst.
Tidligere navn var Vanløsevejen, og på et tidspunkt kom der et forslag om, at man kunne kalde hele vejstrækningen fra Roskildevej til Husum for Husumvej, men det modsatte sognerådet sig.
Tidligere navn: Vandløsevej
Back To Top