skip to Main Content

Turen starter ved hjørnet af
Jyllingevej -Tryggevældevej

Gå op ad Tryggevældevej. Denne vej følger stort set grænsen mellem to gårdes jorder, nemlig Rosenlund” nr. 8 og “Kirkegård” nr. 9 udflytningskortet.

 

I en udstykningsreklame fra 1904 tilbyder gårdejer Jensen fra Kirkegård sine 40 tdr. land til salg til villagrunde.

Kirkegård - 1920
Kirkegård – 1920

Vanløse blev indlemmet i København i 1901, og trafikmulighederne blev forbedret væsentligt. Der kom en hesteomnibuslinie ad Ålekistevej. Nu blev det attraktivt at få en villa i den nordlige del af Vanløse.

Når man går op ad Tryggevældevej, kan der ses store gedigne huse på store grunde fra omkring 1910-20.

Mange af grundene er dog senere blevet delt og bebygget med mindre huse.

 

Drej til venstre ad Slotsherrensvej og gå hen til Lindenborgvej, drej ned ad Lindenborgvej og så hen ad Holsteinsborgvej. Læg her mærke til “Byggeforeningen Vanløsehøjs” huse, hvor mange er bygget i en helt speciel stil – som ‘et hus oven på et hus’.

Nu drejer vi ned ad Dragsholmvej og lige foran – på Vanløsehøj – ligger Kirkebjerg Skole.

I slutningen af trediverne blev der bygget 1986 lejligheder i Vanløse, hvoraf de 250 var til børnerige familier. Det betød, at der skulle skaffes plads til 825 børns skolegang. På det tidspunkt var Vanløse Skole fyldt til mere end bristepunktet. Københavns Borgerrepræsentation besluttede derfor at bygge en skole ved Skjulhøj Allé.

I 1940 blev første del af skolen (småbørnsafdelingen) taget i brug. Resten af byggeriet tog næsten 3 år på grund af Danmarks besættelse i 1940-45.

Arkitekt Viggo Jacobsen fik – og får meget ros for sin skolebygning. Det er en af Københavns smukkeste aulaskoler. Den blev efter kun 2 år taget af tyskerne til indkvartering af flygtninge. Eleverne blev undervist rundt om i bydelen. I februar 1946 kom eleverne tilbage til skolen.

Kirkebjerg Skole
Kirkebjerg Skole

Hurtigt efter hjemkomsten fødtes tanken om at skaffe skolen en weekendhytte. Det lykkedes at købe en tømt lergrav i Bregnerød billigt – og til en meget lav pris blev der købt to gamle tyske barakker. De kunne huse 36 børn med ledsagende lærere. Weekendhytten har haft stor betydning for mange tusinde børn og bruges stadig på ‘livet løs’. Skolens aula, hvor man samles dagligt, ved særlige lejligheder og store arrangementer, har betydet, at skolen har en fællesskabsfølelse.

Skolen er kendt for mange og gode traditioner og har på de fleste pædagogiske felter været i front.

I 1996 havde skolen ca. 450 elever. I midten af 1950erne var der 1500 elever. Nu – i 2001 – er der en udbygning af skolen i gang. Gå ind i den store gård. Her kan man se sydsiden af den store bygning. Langs gårdens sider er skolens gymnastiksale. Skolens store græsareal eller ‘marken’, som eleverne kalder den, er et stort aktiv for sport og fritidsudfoldelser.

Jinnah International School
Jinnah
International School

Lige over for Vanløsehøj på Skjulhøj Allé 59 ligger “Jinnah International School”, en dansk friskole for børn af muslimske forældre. Skolens sigte er at give sine elever en velfunderet undervisning efter folkeskolens formålsparagraf og i overensstemmelse med den muslimske kulturelle arv. Skolens elever kan opnå folkeskolens afgangsprøve og udvidede afgangsprøve.

Når man står uden for skolens festlige plankeværk og ser op mod Slotsherrensvej, ville man, hvis det var for 4000 år siden, have set en gravhøj. Senere gav man dette sted navnet Skjulhøj. Det er det højeste i Vanløse – 26 meter o.h.

I dette område lå i 1830erne gården Skjulgård (gård nr. 8). I en periode hed den “Rosenlund”.

På Skjulhøj Allé nr. 58 ligger Kirkebjerg Skoles fritidshjem. Tidligere var stedet tjenestebolig for skolens inspektør.

Gå ned ad Skjulhøj Allé. Skjulhøjkvarteret, langs Skjulhøj Allé, afgrænses mod nord af Slotsherrensvej og mod syd af Jyllingevej. Terrænet har et fald på 8 m. Omkring 1900 blev området udstykket i dybe, smalle parceller. Myndighederne bestemte senere, at området skulle benyttes til småhåndværk og småindustri. Da der ikke var strenge byggebestemmelser, anlagde mange deres bolig ud mod Skjulhøj Allé og deres værksted eller lille fabrik bag beboelsen. Der er gennem tiden foretaget mange til- og ombygninger. Det giver området et specielt og broget præg. Flere af villaerne er nu en del af virksomhederne, f.eks. kontorer. I dag dominerer erhvervsudnyttelsen. Skjulhøj Allé har en egen provinsiel stemning.

Gå til højre ad Kirkebjerg Allé. Læg mærke til de store ældre villaer, der er sat i stand. På venstre side og for enden af alléen ud mod Ålekistevej ligger en nyere karré med ældreboliger.

Gå tilbage til Skjulhøj Allé og ned til Floras Allé. På Floras Allé 16-18 ligger en integreret børneinstitution “Drivhuset” med ca. 80 pladser. Den er opført i 1997. Tidligere lå her Vanløse Mejeri. Det blev etableret i 1920’erne. Landbrug i Vanløse og andre landbrug på Sjælland leverede mælk til mejeriet. Det fungerede som mejeri til efter 2. verdenskrig. Huset ud mod vejen var bolig for ejer og mejerister og selve mejeriet lå bagved.

Gå nu tilbage til Skjulhøj Allé og stop ved Rosenlunds Allé.

Her lå gården “Rosenlund” (gård nr. 8). Da jorden var solgt fra, blev den benyttet som sommerbolig for skiftende, velstående københavnske borgere og officerer. Ethvert spor af gården er forsvundet.

Skjulhøj Allé nr. 3 er Vanløses ældste etagehus, bygget i 1890erne. Her var Vanløses første menighedshus, indtil der i begyndelsen af 1920erne blev bygget menighedshus på hjørnet af Veras Allé (se tur 2), så blev der indrettet bibliotek her på Skjulhøj Allé 3. Senere flyttede biblioteket til et andet sted (se tur 2). I dag indeholder den istandsatte bygning “Skjulhøj-café” og lejligheder.

 

På hjørnet af Skjulhøj Allé – Jyllingevej 62 på 1. sal over hjørnebutikken boede forfatterinden Thit Jensen i flere år.

 

"Carlsro"
“Carlsro”

Til venstre på Jyllingevej i nr. 56, hvor restauration “Kreta” ligger, lå tidligere huset “Carlsro”. Det var opkaldt efter bygherren Carl Hansen.

Fra 1899 til omkring 1904 blev huset brugt til skole for Vanløses mindste elever.

Myndighederne havde indset, at det var en alt for lang spadseretur, de yngste elever havde at gå til Brønshøj Skole, ikke mindst hvis de kom fra Vanløses sydlige del.

Kryds nu den stærkt trafikerede Jyllingevej – så gør det i fodgængerovergangen ved Ålekistevej og gå tilbage til Katholmvej.

På vejen passerer man ved Ålekistevejhjørnet den røde bygning, der fra 1924-93 rummede Vanløse Apotek – nu er der pizzabar.

"Det gamle Vanløse Apotek"
“Det gamle Vanløse Apotek”

Gå ned ad Katholmvej.

Tegning: Villa på Katholmvej
Villa på Katholmvej

Når man går ind i villakvarteret, der ligger mellem Ålekistevej, Jyllingevej, Herlufsholmvej og Jernbane Allé, er man på udflyttergård nr. 10 “Bygårdens” (oprindelig “Byggården”) jorder. Kort før 1900 blev Bygårdens jorder opkøbt af byggekonsortiet “Vandløse Villaby”.

Det annoncerede med “Opførelse af Huse i Villastil mod Udbetaling af kun 1.000 Kr.” og gode trafikale forbindelser. ‘Villastil’ viste sig at være et rummeligt begreb, for flere steder i kvarteret blev der opført huse med 2-6 boliger, dog alle med bygningstræk i villastil.

I 1920erne er kvarteret næsten udbygget med mange smukke og særprægede huse og veje med allétræer, der stadig er med til at give kvarteret et grønt og fredeligt præg. Læg mærke til, at her er fortovene stadig grusbelagte.

 

Kig til højre mellem husene og se, hvor smukt Vanløse kirkespir rejser sig mod himlen.

Gå ad Herlufsholmvej mod Jernbane Allé. Herlufsholmvej blev omkring 1910 ført igennem fra Bygården langs jernbanen til Ålekistevej. Også den blev beplantet med vejtræer.

På højre side af vejen ligger den store villa “Isafold”. Navngivet af bygherren, hvis hustru var født på Island.

Villa "Isafold"
Villa “Isafold”

Villaen blev i 1903 lejet af Københavns Skolevæsen til skole for alle de yngste Vanløsebørn og som afløser for “Carlsro”. Villaen blev indrettet med 2 klasselokaler i spise- og dagligstuen og en gymnastiksal i havestuen. Legeplads var ikke noget problem, for lige overfor lå den gamle “Bygård”, hvor børnene kunne lege frit til en af skolens lærere ringede med klokken.


En elev, som senere blev lærer og inspektør på Vanløse Skole, har beskrevet tiden på “Isafold” som god og interessant. Da Vanløse Skole blev åbnet i 1915, var “Isafolds” tid som skole forbi.

Bygårdens længer
Bygårdens længer

For enden af Herlufsholmvej på hjørnegrunden ved Jernbane Allé 47 blev et af de første huse bygget dér, hvor man nu finder Unibank. Ejeren blev meget vred, da der på nabogrunden ved Jernbane Allé i nr. 49 blev bygget en etageejendom med 6 boliger i strid med de servitutter, som var på grundene.

I nr. 47 blev Vanløses første samtalecentral (telefon) oprettet og bestyret af ejerens kone og 2 døtre.

Senere blev huset til “Vanløse Kro”, som blev revet ned i 1956, og den nuværende hjørneejendom med Unibank og tandlæger bygget. Naboejendommen, Jernbane Allé 49, ligger der endnu og er i dag et af de kønne træk i gadens profil.

Jernbane Allé fra Herlufsholmvej til Jyllingevej blev anlagt i 1898, for at beboerne fra det nybyggede kvarter ved Skjulhøj Allé kunne få adgang til jernbanen, men offentlig transport på denne strækning kneb det meget længe med.

Hesteomnibussen
Hesteomnibussen

Hesteomnibussen med holdeplads ved “Vandløsehus” blev i 1911 lagt om ad Bogholder Allé til Ålekistevej, så det var først i 1994, da bus 29 blev ført ad Jernbane Allé og Jyllingevej til sløjfen ved Ålekistevej, at der blev offentlig transport på denne del af Jernbane Allé.


Drej til venstre ad Jernbane Allé, men kig lige først over mod stationen og læg mærke til, hvor flot “Vandløsehus” fra 1901 signalerer, at her har vi en stationsby.

Tegning: Vandløsehus

På det første stykke er der en blandet bebyggelse af ældre ombyggede villaer og nyere etageejendomme med fladt tag.

"Vandløsehus" - med spir
“Vandløsehus” – med spir


Bazarbygning i Jernbane Allé
Bazarbygning i Jernbane Allé

Hvor vi finder Irma, Netto og “Jyske Bank”, lå der lave bazarbygninger med mange små forretninger. Der var ostehandel med ‘rindende’ vindue, fiskehandel med fisk i bassin, kaffebutik, sygeplejeartikler, skoudsalg, bager med utallige hvepse osv.

Længere oppe er der en næsten ubrudt række af etageejendomme, opført i 20erne og 30erne. Mange med fine detaljer.

På højre side ligger en noget indeklemt granitbygning med kobbertag. Den er opført i 1933. I bygningen har der været sparekasse.
Nu er bankvirksomheden ophørt og huset er overtaget af Codan Taxi. Bag den ligger 2 ældre villaer.

Den "gamle" Sparekasse
Den “gamle” Sparekasse

Næsten oppe ved Jyllingevej over for “Vanløse Bydelshistoriske Arkiv” ligger tømrermester Sophus Poulsens lave gullige ejendom. Hans navn står stadig over porten.

Hjørnet Jernbane Allé / Jyllingevej
Hjørnet Jernbane Allé / Jyllingevej

Han ejede også nabogrunden, hvor den monumentale bygning fra 1934, hvor “Danske Bank” indtil for nylig havde til huse. Ejendommen blev bygget af Vanløse-Rødovre Bank, arkitekt var Chr. Holst. Vanløse Posthus havde også til huse her i en række år. Nu bruges en del af bygningen af Vanløse Nærpoliti.

På grunden lå der før 2 huse, som begge blev revet ned og opført andre steder. Det ene, et træhus, ligger nu på Bratskovvej. Og det andet, et hjørnehus med et firkantet tårn, som rummede børneasylet “Esperance”, blev genopført på hjørnet af Jyllingevej og Aggervej ved Jyllingevej station. Det sidste måtte flyttes, da Jyllingevej blev udvidet og sporvognslinje 13 ført igennem til sløjfen på Ålekistevej i 1920erne.

Navnet Jernbane Allé er misvisende. Der har aldrig været rigtige allétræer. Nu er de første grønne vækster plantet i søjlebure og måske bliver det til en allé med tiden.

Back To Top