Skip to content

Hvad indeholder Vanløsebasen ?
Vanløsebasens formål er at give oplysninger om Vanløses foreninger, institutioner, handels- og erhvervsvirksomheder, arrangementer, samt orientering og debat om bydelen.
Hvordan finder man rundt i Vanløsebasen ?
Menuspalten i venstre side fører frem til hovedafsnittene. Nedenfor ses en introduktion til de enkelte menupunkter.
Mange af siderne har i højre side en indholdsliste med link til undersider i den pågældende forening/institution eller museum.

Vanløsebasens forside

skifter jævnligt med annoncering af nyheder i Vanløse og nye emner og sider i Vanløsebasen.

Om Vanløse – beskrivelse og oplysninger om Vanløse

•  Foreningen Vanløsebasen
Den almennyttige forening Vanløsebasen har til formål at drive Vanløses hjemmeside www.vanloese.dk.

•  Vanløse-Info     FINDES IKKE MERE
En samling nyttige links. som er basisinformation for alle, der søger oplysninger om forhold i Vanløse.

•  Vanløse i tal  findes IKKE mere (forældet)
viser statistik om Vanløses befolkning, boliger, indkomst, sociale forhold m.v. Der er også færdselstællinger og en trafikprognose frem til 2010.

•  Vanløse ture og Grøndal ture
beskriver 6 ture i Vanløse og 3 ture i Grøndal. De er illustreret med fotografier og beskriver områdets historie, dets udvikling og bebyggelse.

•  Vanløses historie og natur
rummer artikler, skrevet ved Vanløses 100 år i Københavns Kommune.
Her findes Vanløse lokalhistoriske Forenings udgivelser om “Damhussøens historie”, “Vejenes Historie” og “Hvornår skete det?” – Vanløse gennem tiderne. Her findes også sider om naturen ved Damhussøen og -engen, fugle og flora, samt links til cykelture, -stier og -ruter i København.

•  Kunstværker i Vanløse
En præsentation af offentligt tilgængelige kunstværker i Vanløse.

•  Lokalplaner og byplanvedtægter
viser kort over planområderne og linker til planernes indhold.

•  Vanløse i billeder
rummer fotoserier fra arrangementer, byggerier etc.

Indholdsfortegnelse

Et alfabetisk stikordsregister til sider og emner i Vanløsebasen.

Vanløse Kalenderen

viser offentlige arrangementer og møder i Vanløse og Grøndal.
Foreninger og institutioner kan selv lægge oplysninger i kalenderen.
Vanløsebasen hjælper nye foreninger i gang.
Kalenderen fremstilles i samarbejde med den landsdækkende kalender KultuNaut.

Vanløse Aktuelt (findes ikke mere)

indeholder nyt fra Københavns Kommune om forslag og beslutninger vedrørende Vanløse og link til oplysninger om Vanløse Lokaludvalg. Lokale aktuelle emner er anlægsprojekter i Vanløse, udviklingsplanen for Vanløses parker, planer for Harrestrup Å vandsystem, bydelsplan 2013, samt planer for Vanløse Bycenter og studieprojekter om Vanløse. Der er også henvisninger til andre myndigheders forslag om forhold, der har virkninger i Vanløse, f.eks. Motorring 4 og Frederikssundsmotorvejen.

Vanløse Info     FINDES IKKE MERE

indeholder en samling nyttige links. som er basisinformation for alle, der søger oplysninger om forhold i Vanløse.

Foreninger og institutioner  FINDES IKKE MERE

indeholder nu præsentationssider for ca. 140 institutioner og foreninger. Der er oplysninger om kontaktpersoner og formål, aktiviteter og vedtægter.
Der linkes direkte til deres egne hjemmesider, så vedligehold ligger hos dem.

•  Vanløse Lokaludvalg
Siden har link til Vanløse Lokaludvalgs side i Københavns Kommune.

Grundejere
På Vanløse Grundejersammenslutnings hjemmeside, www.vgs.dk, kan man ud fra en adresse finde den grundejerforening, ejendommen er medlem af.
Under grundejerforeninger findes også “abc for grundejere” med mange oplysninger om private fællesveje og om hus og grund.
•  Seniortilbud i Vanløse-Grøndal
indeholder en oversigt med link til godt 30 foreninger og institutioner i Vanløsebasen, der har faste aktiviteter for seniorer.

Back To Top