skip to Main Content
Mole ved Damhussøen

For at fiske i søen skal du anskaffe og medbringe følgende:

  1. et fiskekort til Damhussøen
  2. dit personlige statsfisketegn (gældende til hele landet)
  3. en fiskerapport til opgørelse af dagens fangst

De ovennævnte kort og tegn anskaffes på følgende måde:

  1. Et medlemskort til SU (Sjællandske Sports- & Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg) får du automatisk, når du melder dig ind i en fiske-klub/forening, som er medlem af SU. Kun medlemmer af en af disse klubber kan få kortet, der er en del af bagsiden på medlemsbladet ”Fiskeren”.
  2. Dit personlige fisketegn: Se hvordan man får fisketegn på Naturstyrelsens side, hvor du også finder reglerne for lystfiskeri.

Hvor og hvornår må du fiske:
Fiskeriet må finde sted fra 5 pladser, som hver er markeret med 2 hvide pæle, eller malede markeringer. Fiskeri fra plads 1 til 4 er tilladt fra 1. maj til 28./29. februar.
Dog må der ikke fiskes fra plads 1 (bådebroen), når optimistjolleklubbens medlemmer benytter broen.
Fiskeri fra plads 5 er tilladt i perioden 1. maj til 30. september.

Information:
Yderligere information om fiskeriet kan fås hos de klubber, som du finder via www.fiskeren.dk

Hvorfor er det så besværligt at fiske i Damhussøen ?
Betingelserne for at fiske lovligt i søen kan synes besværlige. Men formålet er at tilgodese lystfiskernes interesser uden at forstyrre fuglelivet. Ved at begrænse fiskeriet tilstræbes samtidig at holde en sund balance mellem rovfiskene og de øvrige fisk i Damhussøen.

Hvorledes føres der tilsyn med fiskeriet i Damhussøen ?
Tilsyn med fiskeriet foretages af særlige fiskekontrollanter, som til enhver tid kan kræve at se de nævnte kort. Fiskeri uden besiddelse af disse kort betragtes som tyvfiskeri og vil blive anmeldt til politiet.

Back To Top