skip to Main Content

Kæmpebjørneklo og kvan – ligheder og forskelle

Bjørneklo
Bjørneklo

Kvan
Kvan

Begge planter spreder sig ved frøsætning.

Kæmpebjørneklo
Heracléum pubéscens:
Højde: op til 400 cm
Planten er håret og bladstilken er stivhåret.
Bladene er fjersnitdelte og savtakkede og bliver meget store.
Hvide blomster i en hvælvet dobbeltskærm, der kan blive op til 50 cm i diameter.
Indført plante i 1800-tallet fra Krim.
Kæmpebjørneklo er giftig og kan give voldsomme udslæt på huden,
hvis man kommer i berøring med den.


Kvan eller angelik
Angélica archangelica
Højde: 50-230 cm
Planten er let dunåret
Stængler: hårløse.
Store snitdelte blade med oppustede bladskeder.
Hvide eller svagt rosa blomster i hvælvede, nærmest kuglerunde dobbeltskærme.
Gammel nordisk plante, vikingerne havde urtegårde med kvan og udnyttede plantens c-vitamin indhold mod skørbug på de lange togter.

Blomstrer 2. år.
Uden blomsterstand kan kvan ligne forvokset skvalderkål.

Back To Top