Skip to content

Planerne findes på
København Kommunes hjemmeside for byplanlægning
Blandt andet som pdf-filer

Dette kort viser alle planerne, identificeret  med plannummer.    Byplankort

I skemaet nedenfor er der link til at downloade hver enkelt plan i rubrikken “Plan-nr.”

Byplanvedtægter

 

Byplanvedtægter
Plan
nr.
Navn og størrelse Områdebeskrivelse
02 Jyllingevej
277 KB
For området Jyllingevej, Jernbane Allé, Herlufsholmvej og Ålekistevej  – 1940
19 Bogholder Allé,
delvist ophævet af lokalplan 37 & 256
601 KB
For området omkring Bogholder Allé mellem Ålekistevej og Jernbane Allé  –  1951 frem til 1983
26 Ålekistevej
397 KB
For området vest for Ålekistevej, fra Hasselvej sydpå til Damhussøen   –  1954
28 Hyltebjerg Allé
248 KB
For Hyltebjerg Allé nr. 74-78B  –  1955
32 Jyllingevej
510 KB
For området nord for Jyllingevej, omkring Slotsherrensvej, Tryggevældevej, Højstrupvej m.fl.  –  1962
45 Hvalsøvej
365 KB
For området omkring Hvalsøvej, Sonnerupvej, Havdrupvej, Lindholmsvej, Højstrupvej m.fl.  –  1965
85 Bellahøjvej
634 KB
For området mellem Bellahøjvej, Godthåbsvej, Grøndals Parkvej m.m.  –  1976
Lokalplaner
Plan
nr.
Navn og størrelse Områdebeskrivelse
37 Simo For området Jernbane Allé, Grøndals Parkvej, Linde Allé, Kastanie Allé og Bogholder Allé  –  1982
124 Linde Allé For trekantområdet Linde Allé 28A-30C og Hyltebjerg Allé 1-13  –  1989
145 Fuglebakken For området begrænset af Hillerødgade, Borups Allé, Grøndalsparken og Vandvæsenets plads  –  1990
256 Bogholder Allé For et område begrænset af Jernbane Allé, Bogholder Allé 22-40, ejendommene ved Indertoften, Klingseyvej 9-15B samt Jernbanens terræn  –  1996
291 Apollovej Aflyst
For området begrænset af Apollovej 31-33, “Bertelsens grund” mfl. samt Jernbanens terræn  –  1997
297 Grøndalsvænge For villaområdet begrænset af Grøndalsvænge Allé, Hvidkildevej, Hulgårdsvej og Fordresgårdvej, med undtagelse af rækkehusene langs Hulgårdsvej, Hvidkildevej og Mågevej, der er dækket af plan nr. 299  –  1999
298 Rønnebærvej For ejendommene langs Rønnebærvej  –  1999
299 Hvidkildevej Lokalplan for rækkehusbebyggelsen langs af Hulgårdsvej, Hvidkildevej og Mågevej  –  1999
334 Hasselvænget For rækkehusbebyggelsen langs Thorupgård Allé, Hvidtjørnevej og Hasselvej  –  2001
339 Rødkilde Skole For området ved Rødkilde Skole mellem Rødkildevej og Bellahøjvej, samt Rødkilde Park  –  2001
354 Vanløse Center For Banestyrelsens område ved Vanløse Allé, forpladserne ved Vanløse Station, Vanløse Kulturgård samt Lindehøjen 10 –  2002
388 Vanløse Skole Lokalplanområdet er afgrænset af Ålekistevej, Lønstrupvej, Hirtshalsvej og Klitmøllervej –  2005
404 Mimosavej Lokalplanområdet er afgrænset af Sallingvej, Lupinvej, Mimosavej og Gyvelvej –  2005
409 Fuglsang Allé Johannesgaardens ombygning til 68 plejeboliger
–  2006
412 Indertoften AFLYST, se plan 465.
Lokalplanområdet er afgrænset af Klingseyvej, Jernbane Allé og Jydeholmen samt til vestskellet af ejendommene langs Indertoften –  2006
413 Bellahøjbadet Lokalplanområdet er beliggende på Bellahøj i bydelen Vanløse og på grænsen til det grønne område ved Bellahøjmarken, hvor det danner den nordlige afslutning mod Frederikssundsvej. –  2007
417 Skjulhøj Allé Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af bydelen Vanløse og udgør en enklave, der i bebyggelsesmønster og anvendelse adskiller sig markant fra de øvrige kvarterer i Vanløse. –  2007
424 Grøndalsvænge Allé Lokalplanområdet ligger i Grøndalskvarteret ved Grøndalsparken i det nordøstlige hjørne af bydelen Vanløse og omfatter et areal på ca. 27.700 m². –  2008
439 Apollovej II Lokalplanen omfatter et område ved Vanløse Station og Vanløse Torv. Det afgrænses mod syd af Vanløse Station og baneterrænet, mod vest af Jernbane Allé, mod nord af Vanløse Allé og Apollovej og mod øst af villagrunde mv. ved Jupitervej.
461 Kirkebjerg Skole Lokalplanen muliggør at der kan opføres en ny bygning til Kirkebjerg Skole på den nordlige del af skolens grønning.
465 Indertoften II Lokalplanen afløser nr. 412. Lokalplanen muliggør at der kan opføres en ny bebyggelse med kombineret kontor/serviceerhverv og butikker
468 Hjørnestenen Lokalplanen for Apollovej 24 og Vanløse Allé 75-79 i Vanløse,
502 Godthåbsvej Lokalplanen muliggør opførelse af en kombineret dagligvarebutik og ungdomsboligbebyggelse
505 Katrinedals Skole Planen gør det muligt at udvide Katrinedals Skole fra 3 til 4 spor samt at udvide fritidshjemspladserne på skolen. Lokalplanen skal endvidere sikre bevaring af de arkitektonisk værdifulde skolebygninger.

Back To Top