skip to Main Content

Hvordan bliver Grøndal en bedre bydel

– betragtninger i 1979

Grøndal er udbygget, men der sker stadig ændringer. Arealer skifter anvendelse, udslidte bygninger erstattes med ny, nye aktiviteter fortrænger gamle. Men ændringerne bør være til fordel for beboerne, og de sidste årtiers forandringer har ikke altid været forbedringer.

Der bor knap 15.000 mennesker i kvarteret, svarende til folketallet i en mindre provinsby. En stor del af beboerne, næsten 40 pct., er over 60 år. De var kvarterets første beboere, og har set det vokse op. Voksne fra 25-60 udgør en lignende andel, medens der er ca. 600 småbørn. 1000 skolebørn og ca. 1700 unge imellem 15 og 25 år. Kvarteret har gennem beboernes trofasthed ændret »aldersprofil«. Hvor det tidligere var uhyre børnerigt, er de ældre nu flest.

Disse grupper har hver specielle ønsker til bydelen, men også fælles interesser. Der er behov for et dagcenter, beskyttede boliger, plejehjem. For børnene: institutioner og bedre legemuligheder. Fodgængere og cyklisters forhold kan forbedres, mindre gennemfartstrafik, fælles mødesteder, bedre udnyttelse af grønne områder etc. Bibliotek, bydelshus og socialcenter kunne hæve bydelens betjeningsniveau til en moderne standard.

Disse forbedringer kan ikke gennemføres på en gang. Det er der ikke plads eller penge til. Det må ske gradvist, men planlægges og prioriteres på baggrund aaf en samlet plan for området – en plan, der respekterer Grøndal som bydel.

Planen bør udarbejdes af kommunens teknikere og politikere i samråd med Grøndals beboere.

I planen må der for eksempel tages stilling til hvordan Bellahøjmarken, vandværrksgrundene og skolehaverne skal udnyttes fremover, hvilke bygninger der kan omdannes til at rumme nogle af de ønskede fællesfaciliteter, om bebyggelsen skal fortættes, hvordan Godthåbsvej skal omformes, så gennefartstrafikken foretrækker andre mere egnede vejstrækninger; hvor der sskal anlæges legepladser og hvor kvarterets gamle skal bo, når de ikke selv kan klare sig længere?

Dette er en del af de spørgsmål, som skal afklares, for at Grøndal kan blive en bedre bydel og ikke blot et overdrev imellem Vanløse og Brønshøj og Nordvestkvarteret.

Back To Top