skip to Main Content
Lindersvold har siden 1924 været samlingssted for folk i Vanløse. Først som landevejskro, senere diskotempel – og i dag med et væld af aktivitetter for alle borgere fra 0-100 år.
Af Freddy Christiansen, bestyrer.

Medborgerhuset Lindersvold ligger på et jordstykke, som i fællesskabets tid hed Lille Skiftet, senere blev det til matr. nr. 4, som bonde Niels Petersen fik tildelt ved lodtrækningen om de 14 jordlodder, som Vanløse-bønderne foretog den 3.nov.1780.

Han har sikkert været meget tilfreds med lodtrækningen, idet han kunne blive boende på sin gård i den gamle landsby (ved den nuværende Toftøjevej), i modsætning til de 10 bønder, der måtte flytte ud på deres nyerhvervede jordlodder. Først i sidste halvdel af 1800-tallet flyttes gården ud på selve markjorden, vist nok i forbindelse med en brand i landsbyen.

 

Lindersvold

Den 7.dec.1923 får en restauratør ved navn H. C. Andersen skøde på matr. 215, (en del af det tidligere matr. 4), som han køber af cigarhandler Johs. Sørensen og kommis Hans Henning Krebs Sørensen. H. C. Andersen starter en byggesag den 10.dec.1923 og i 1924 står bygningen Lindersvold færdig.

Traktørsted
Han driver selv restauranten frem til 1935, hvor den forpagtes ud til anden side.

Huset får navn efter den nye vej, der den 29.nov.1921 navngives Lindersvold Allé. Vejen er en fortsættelse af den gamle Godthaabsvej, der slutter ved Aalekistevej. Nu skal vejen forlænges til Rødovre kommune og erstatte en tidligere markvej.

Den 1.jan.1940 ændres både Lindersvold Allé og Godthaabsvej til det nuværende navn, Jyllingevej.

Det er på denne tid, i starten af 20erne, langt ude på landet. Folk kommer med hestespand inde fra København for at blive trakteret, inden turen gik tilbage til hovedstaden.

I tidens løb drives Lindersvold nu af forskellige restauratører, indtil Bent Hasebart i 1963 forpagter den som “Moulin Rouge”. Hasebart fjerner alt det gamle inventar og indretter stedet meget smagfuldt efter tidens mode. I tiden derefter drives huset af 5-6 forpagtere indtil Hasebart selv køber både bygning og restaurant i 1971 og ændrer navnet – denne gang til “After Eight”. Alle forpagtere havde dog det fælles problem, at de havde svært ved at holde justits blandt de urolige hoveder, der kom i restauranten og dansestedet.

Januar 1977 skifter stedet igen navn. Denne gang til “Griffen”. I forbindelse med et ejerskifte i 1983 forsøges det at relancere restaurant Lindersvold, men det holder kun frem til 31. marts 1987, hvor hele huset ryger på tvangsauktion.

Skomager og sæbehus
Huset har i tidens løb, udover restaurant og café, indeholdt meget andet. Der har været 3 forretninger i stueetagen med alt fra manufaktur i varehuset “MIMI”, urtekræmmer, sæbehus, frugthandler, cigarforretning, skomager og vaskeri. Og på toppen af det hele har der været ikke mindre end tre lejligheder.

Det har ikke været muligt at opspore hvem, der har boet der, men sandsynligvis nogle af de forretningsdrivende og måske også restauratørerne.

Københavns Kommune køber ejendommen den 5.dec.1987 med henblik på at etablere et medborgerhus i Vanløse. Efter tre års gennemgribende ombygning og renovering indvies så fredag den 25.okt.1991 Københavns 11. medborgerhus.

Skiftende ejere havde haft noget sporadisk forhold til brandtekniske krav, hvilket betød, at hele indmaden i huset måtte fjernes. Der skulle samtidig indrettes møde-, køkken- og værkstedsfaciliteter – samtidigt findes plads for kulturelle udfoldelser.

Tidens strømninger
Lindersvold har gennem tiderne altid afspejlet de strømninger, der var i tiden. Restaurant, café, værtshus, danseskole, discotek m.m. og på den måde været et samlingspunkt og mødested for borgerne i Vanløse og omegn.

I dag fremstår huset som et medborgerhus, hvis indhold på én og samme tid appellerer til både børn, unge, voksne og ældre. Gennem en lang række tilbud gives borgerne mulighed for at mødes, enten det er i legestuen eller til motion, EDB, møder og private fester.

Derudover fyldes huset også af danseglade mennesker både til danse- og jazzaftener. Foredrag, sang, klubvirksomhed, politiske foreninger m.fl. bruger huset både til egne som til offentlige arrangementer.

Husets café er blevet et åndehul for de mange, der kommer for at nyde dagens ret, a la carte, en kop kaffe, få en snak eller læse dagens avis.

Tiderne skifter. For 80 år siden var Lindersvold en landevejskro ude på landet. For 20 år siden et af de første rock-templer i København og i dag er det medborgerhus. Vi ved meget om bygningen, dens historie, dens beboere, dens funktioner gennem tiderne, men det ville nu alligevel være spændende om ydermurerne kunne tale. Jeg tror, der kunne fortælles mange interessante historier, om hvad der er sket og talt om inde i bygningen!

Back To Top