Skip to content
Bykirken: Vanløse Sogn havde bare 2000 sjæle i 1909. Siden flyttede storbyen på landet og den tidligere så landlige idyl er nu en bykirke med en benzin-tank som nærmeste nabo.
Af sognepræst Elsebeth Diderichsen og kordegn Ole Vilhelmsen.

Kommer man kørende ad Jyllingevej mod København, er Vanløse Kirke ikke til at overse.

Med sit smukke spir med kobberkuplen rejser den sig for blikket – lige i centrum. Kirkens og sognets historie tager – som Vanløses indlemmelse i Københavns Kommune – sin begyndelse i 1901.

Et konsortium ejede “Bygården”, det vil sige området mellem Jernbane Allé, Jyllingevej, Ålekistevej, Veras Alle og Klingseyvej.

Dette konsortium tilbød sognepræsten i Brønshøj, Harald Magnus Nikolaj Wamberg, en 6000 kvadratalen stor grund, hvis han ville foranledige en kirke og en præstegård opført inden for en nærmere aftalt tidsfrist. Ellers bortfaldt tilbudet!

Det lykkedes at indsamle de nødvendige midler, og i 1909 stod såvel kirke som præstegård færdig. Som det fremgår af billedet, var der dengang langt fra tale om et storbysogn.

Ålekistevej med Vanløse Kirke
Ålekistevej med Vanløse Kirke

Marker og grusveje var kirkens omgivelser, hvor naboen i dag – næsten som et symbol på udviklingen – er en selvlysende Jet-benzintank, og bilerne suser i døgndrift på alle sider af bygningerne.

I 1909 boede der 2000 sjæle i sognet, i 1925 9.000, i 1936 over 20.000, og under besættelsen nåede indbyggertallet op på mere end 27.000.

Derfor byggedes hhv. Advent og Hyltebjerg Kirke, så Vanløse Sogn efter krigen “kun” omfattede 17.000 mennesker.

Lægger man indbyggertallene i de tre sogne sammen, bor der i dag 26.473 mennesker i bydelen, hvoraf godt 20.000 er medlemmer af folkekirken.

I de senere år er Vanløse i stigende grad blevet et attraktivt sted at bo for børnefamilier, hvilket selvsagt præger kirkens arbejde – med mange dåb og en stor FDF-kreds. Men de ældre er ikke glemt.

Der findes tre plejehjem og en række beskyttede boliger med tæt kontakt til kirken, ligesom en del af sognets møder arrangeres med særligt henblik på pensionister.

Udover disse eftermiddagsmøder har vi i vinterhalvåret sognemøder med foredrag og i juni en sommerhøjskole, hvor mange forskellige emner er til debat. Også musikken er tilgodeset med kirkekoncerter og musikgudstjenester. Alt i alt afspejler Vanløse Kirkes arbejde udviklingen fra land- til storbysogn.

Back To Top